mobiel menu openen

Brief aan gemeente over verdwenen gedenkplaat. Hier de gehele tekst:

Geacht college van Burgemeester en Wethouders, geachte gemeenteraad van
Midden-Drenthe,

Het is nu een jaar geleden dat wij als bestuur en leden van de
Historische Vereniging Westerbork onaangenaam verrast waren dat bij de
gemeente Midden-Drenthe opnieuw de historische gedenkplaat uit 1946
zoekgemaakt is. Dat blijft voor ons een verbijsterend gegeven.

Inmiddels hebben de wethouder Jan Schipper en ambtenaar Janko van de
Kempe alles is het werk gesteld om de gedenkplaat boven water te
krijgen. We hebben twee goede gesprekken met de wethouder gevoerd,
waarbij hij zijn verontschuldigingen over het gebeurde heeft
uitgesproken. Maar helaas, de plaquette die ooit decennia lang het
gemeentehuis van Westerbork sierde blijft zoek.

Als Historische Vereniging Westerbork hebben ook wij alles in het werk
gesteld om de historische gedenkplaat te zoeken. Wij hebben de
publiciteit op vele fronten gezocht; van ons tijdschrift Fragmenten,
RTV-Drenthe, het AD tot en met het NPO 1-radionieuws hebben er aandacht
aan besteed. Ook zij zien de historische betekenis ervan. Tot op heden
helaas zonder succes.

        Verdwenen Gedenkplaat 

Feit blijft dat de gedenkplaat op het laatst in het bezit is geweest van
de gemeente Midden-Drenthe in Beilen. Uit onderzoek van gemeente
Midden-Drenthe is nu het volgende gebleken, en we citeren het schrijven
van de ambtenaar op 2021-12-22:
"Gelet op de door onszelf (in ons eigen archief) aangetroffen documenten
over het aanbod en de aanvaarding en onze gedeelde conclusie dat de
gemeente op basis van deze documenten als ’eigenaar’ van de gedenkplaat
moet worden bezien, zal ik niet alsnog navraag doen bij de provincie
naar de eventuele bruikleen van de provincie naar ons. Gelet op deze
documenten kan er immers geen sprake zijn van deze bruikleen."

De plaat is dus eigendom van de huidige gemeente Midden-Drenthe. Daar is
de plaat tijdens een interne verbouwing in Beilen zoekgemaakt. Dat kan
door grove nalatigheid per ongeluk zijn gebeurd. Maar het kan ook
diefstal zijn geweest. De grote bronzen gedenkplaat vertegenwoordigt
zeker geldelijke waarde. Maar veel belangrijker is dat er tot op de dag
van vandaag mensen zijn wier ouders in 1946 in Den Haag centen en
dubbeltjes hebben ingezameld om de dankbaarheid voor de opvang van hun
kinderen in Westerbork en omgeving te tonen. Als bijlage voegen we
daarom het eerder verschenen verhaal uit ons tijdschrift Fragmenten toe.

Uit respect voor die ouders, hun nazaten, en hun dankbaarheid jegens de
toenmalige zelfstandige gemeente Westerbork, en in de hoop dat het
mysterie ooit wordt opgehelderd, verzoeken wij u om bij de politie
aangifte te doen van vermissing dan wel diefstal van de gedenkplaat. Dat
lijkt ons niet meer dan redelijk aangezien het gemeentebestuur hierin op
zijn zachtst gezegd onbehoorlijk heeft gehandeld en nalatig is geweest.
Ook zou de gemeente laten zien dat ook zij deze kwalijke zaak zeer
serieus neemt.

Tot slot maken wij alles afwegende gebruik van uw eerdere aanbod dat de
gemeente een duplicaat laat maken, waarbij dat duplicaat een duidelijk
zichtbare plaats in Westerbork krijgt. Daarover gaan wij graag met u in
overleg.

Met vriendelijke groet en in afwachting van uw reactie verblijven wij,

Hoogachtend,

Bestuur Historische Vereniging Westerbork, namens deze,

Anthon van der Neut, bestuurslid.

                          

 

Vraag stellen of lid worden?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag
Ons laatste nieuws
‘Pracht in Dracht. Over Drentse streekdracht en tradities’

 Van 1 mei tot en met 26 juni 2022 wordt in het Centrum Beeldende Kunst in het Rensenpark te Emmen in samenwerking tussen Drentse vereniging ’t Aol’ Volk en Stichting ErfgoedNetwerk Emmen een tentoonstelling gehouden over Drentse streekdracht....

> lees verder
Activiteiten Nationale Rampjaarherdenking

                    Aan  iedereen die geïnteresseerd is in de Nationale Rampjaarherdenking. Hierbij willen wij u attenderen op enkele belangrijke gebeurtenissen. Zoals Webinar....

> lees verder
naar boven