mobiel menu openen

Fragmenten

Vier keer per jaar brengt de Historische Vereniging Gemeente Westerbork het tijdschrift ’Fragmenten’ uit. De kernredactie komt graag in contact met mensen die verhalen willen schrijven voor het tijdschrift. Daarvoor kan contact worden opgenomen met voorzitter Ben Boers van de kernredactie.

                     Redactieadres:
                     Smalbroeksweg 12
                     9442 PD Elp
                     tel. 0593-346341
                     email: benboers@hetnet.nl

Reeds verschenen nummers voor leden: 3,50 euro. Losse verkoop bij Borker Boekwinkel (voorheen BRUNA Westerbork) 6 euro per nummer.

      voorbeeldRedactieoverleg Fragmenten: Jan Visscher (links), Ben Boers, Annelies Kok

Veel leesplezier in goede gezondheid. Lid worden? Voor maar 21 euro per jaar! Aanmelden: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden 

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

                              

Van de redactie, december 2023

Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Blad verschijnt voor de kerst.
In onze vorige editie spraken we de hoop uit, dat er spoedig oplossingen gevonden zouden worden, om het afschuwelijke leed van mensen in de oorlogsgebieden ‘dragelijker’ te maken. We moeten thans echter vaststellen, dat we slechts kunnen blijven hopen dat in 2024 de wereld voor iedereen wat vrediger en veiliger mag worden.

Het eerste artikel in deze laatste editie van het jaar 2023 is van de hand van de ‘oud-Garminger’ Egbert Bussemaker. De gevolgen van de klimaatverandering openbaren zich steeds nadrukkelijker en ingrijpende maatregelen zijn noodzakelijk.

                 
                Boer Job Boer aan het sneeuwspitten op zijn oprit.                                        Bij Fragmenten dec. 2023

Toch blijkt uit het verhaal van Bussemaker dat er ook in zijn jeugdjaren wel degelijk extreme weersomstandigheden voorkwamen, maar ook dat de ‘sneeuwrijkere’ winters uit die jaren voor de jeugd gelukkig ook een bron van veel plezier en vermaak betekenden.

‘75 jaar geleden’ met onder andere twee aandachttrekkende berichten. Een goed bericht is de benoeming van de bekende Elper kunstschilder Roessingh tot ereburger van de gemeente Westerbork. Het minder plezierige bericht is het feit dat de voormalige commandant van het beruchte Kamp Westerbork,

                  
                 Politiefoto van Albert Gemmeker, kort na zijn arrestatie in mei                                                                                1945. Foto: Traces of War

Gemmeker, door het Bijzonder Gerechtshof te Assen slechts tot twaalf jaar cel met aftrek werd veroordeeld.

‘Op de foto’ met weer een uitgebreide collectie leuke foto’s. Van Nieuw-Balinge naar een aantal schoolfoto’s (met namen). Bart Benthem te paard, Woudklank in actie en een beeld van een actieve buurtvereniging ‘De Naobers’. Ongetwijfeld een bron voor plezierige herinneringen.

Na een korte bijdrage van Janny Kok-Wolbers, uiteraard in haar geliefde taal, volgt een uitgebreid verhaal over Jaap de Vogel een bekend motorcrosser en ondernemer. De auteur Willem van Dalen over De Vogel: ‘De eigenzinnige Westerborker Jaap de Vogel was een bevlogen motorcrosser.

                   
                 Jaap en Beerend. Denekamp 1977.

In zijn geliefde zijspancategorie behaalde hij vele nationale en internationale successen. Jaap was een persoon met een eigen mening, maar hij was evenzogoed een gezellig mens.’ Een zeer lezenswaardig verhaal dat bij velen kostbare
herinneringen zal doen herleven.

Deze laatste editie van Fragmenten van 2023 wordt zoals gebruikelijk besloten met een nieuwjaarswens.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

Download hier Nieuwjaarswens Fragmenten 2023.

Fragmenten oktober 2023

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

             

Van de redactie, oktober 2023

Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Blad verschijnt half oktober
De zomervakantie van 2023 is weer verleden tijd en iedereen is inmiddels alweer gewend aan het ritme, zoals dat voor die vakantie het leven bepaalde. Nog altijd wordt de wereld geteisterd door oorlogen en ernstig natuurgeweld, denk maar eens aan Libië en Marokko en nog altijd zijn vele duizenden mensen op de vlucht, op zoek naar voedsel en veiligheid. Daar komt nu ook nog bij de onbeschrijfelijke ellende veroorzaakt door de verrassingsaanval van Hamas op Israël. Wij kunnen slechts de hoop uitspreken dat er, hoe moeilijk ook, oplossingen zullen komen om het afschuwelijke leed van deze mensen dragelijker te maken.

De redactie heeft in deze Fragmenten veel ruimte beschikbaar gesteld voor twee grote artikelen, waardoor een aantal andere rubrieken dit keer helaas kwam te vervallen dan wel bekort moest worden.

Fragmenten opent met een verhaal over de 94-jarige Gé Sok-Post, de oudste inwoner van Nieuw-Balinge.

              Foto: Bart van Lienden. Plaggenhutten Nieuw-Balinge. 
              Foto: Bart van Lienden. Plaggenhutten Nieuw-Balinge

Onder de titel ‘Opgroeien in het jonge dorp Nieuw-Balinge, de jeugd van Gé Sok-Post’ beschrijft Annelies Kok het leven van een pittige oude dame, die ook thans nog met volle teugen van het leven geniet. De auteur: ‘Zoals  oud is, willen we allemaal wel oud worden. Ze woont zelfstandig, is kwiek en scherp van geest. Klaar om anekdotes te vertellen, grapjes te maken of een lange fabel over een gevangen vos en een haas voor te dragen.’

In de rubriek ‘75 jaar geleden’ wordt uitgebreid beschreven hoe een wild zwijn Elp volledig op z’n kop zette, en dat het hele dorp op een indrukwekkende manier bij de jacht op het dier betrokken was. 

Na ‘Op de foto’ veel aandacht voor het artikel ‘200 jaar brandweer in Westerbork en Nieuw-Balinge.’

               Brandweerdag Westerbork 09 september 2023 
               Foto: Peter Kort. Brandweerdag Westerbork 2023

Op 8 augustus 1820 was er een enorme brand in Beilen; maar liefst 77 van de 98 boerderijen en huizen brandden af. Dit is eigenlijk het startpunt van het verhaal van de auteurs Jan Zinger en Annelies Kok. Op die dag verloren 400 inwoners have en goed en kwamen 230 koeien in de vuurzee om. Uiteraard was dat voor veel gemeentebesturen een directe aanleiding om aan brandbestrijding meer aandacht te gaan schenken. Ook de gemeente Westerbork werd wakker geschud en in 1823, nu precies 200 jaar geleden, werden de eerste brandspuiten aangeschaft.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier: 
Online aanmeldformulier
 

Fragmenten juni 2023

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

               

Lees meer op deze site bij:
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws  

Van de redactie, juni 2023.
 
Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

De lente heeft de natuur,  ondanks een vrij natte en koude start onder het regime van de zgn “ijsheiligen”, toch weer prachtig aangekleed. Diezelfde lente bracht de gemeente Midden-Drenthe een nieuwe burgemeester in de persoon van de heer Jan Zwiers, oud-wethouder van Hoogeveen. Helaas bracht dit voorjaar nog geen oplossing voor het verschrikkelijke oorlogsgeweld in Oekraïne, in tegendeel, de berichten die ons daarover bereiken zijn bepaald niet moedgevend. Na deze laatste trieste constatering dan toch maar naar de inhoud van de juni-editie van Fragmenten.

In het eerste artikel haalt de oud-Elpenaar Luc Dolfing, thans woonachtig in Velp, herinneringen op uit zijn geliefde geboortedorp Elp. Het café van Roef Boer blijft in die herinneringen een zeer speciale plaats innemen, vooral omdat hij daar geboren is.
                            Bij Fragmenten juni 2023. Jeep oom Roef en familie 
                            Roef met familie en jeep
Zelf zegt hij daarover:
”Ik ben een Drent, ik kom uit Elp en ben in de kroeg geboren.” “Jeugdherinneringen aan Elp”, een zeer lezenswaardig verhaal over het “Koekoekendorp” in lang vervlogen tijden.

Jan Visscher ging weer op zoek naar oude persberichten voor de rubriek “75 jaar geleden”. Hij vond o.a. een bericht over de zeer rijke en ondernemende heer Koekoek, die een kasteel in Elp bewoonde en daar veel bezittingen had.
                         

Om dit dorp verder te brengen in de “vaart der volkeren” wilde hij zelfs een kanaal laten graven van de Eems naar de Zuiderzee. Aan hem danken de inwoners van Elp de ’scheldnaam’ of nu wellicht de ’geuzennaam’ Elperkoekoeken. 

Na de rubriek “Op de foto” wordt deze editie besloten  met een artikel van Annelies Kok over de geschiedenis van de Bobobar in Westerbork. Vele jonge Drenten hebben hier in de loop der jaren vertier en plezier gezocht. Helaas moest de Bobobar onder druk van de tijd, met Corona als grootste boosdoener, de deuren sluiten.
                     
 
                     DJ JeeWee

Zo kwam er een eind aan een gewenste en bij de jongeren zeer populaire uitgaansgelegenheid. Annelies beschrijft de geschiedenis van begin tot eind en laat tenslotte voorzichtig de wens doorklinken, dat aan de Hoofdstraat 3 wellicht in de toekomst de nu door haar beschreven geschiedenis kan worden voortgezet.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier: 
Online aanmeldformulier
Lees meer op deze site bij:
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws  

Nieuwe Fragmenten is uit!

In deze nieuwe Fragmenten bijzondere belevenissen uit Nieuw-Balinge, het ruim 30-jarig bestaan van ’t Derkshoes en een prachtige prent van de Westeinder molen. De ets van kunstenaar Alphonse Stengelin ligt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook een persoonlijk verhaal van ons lid Dirk Mulder, de voormalig directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Onze nieuwe vormgeving maakte het mogelijk in de volle breedte een messcherpe foto van een Elper reisgezelschap te tonen. In ’75 jaar geleden’ leest u wat beuken brandhout toen kostte.

Fragmenten maart 2023

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

               

Lees meer op deze site bij:
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws  

Van de redactie, maart 2023. (Blad verschijnt half maart.)
 
Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Wij krijgen met enige regelmaat complimenten voor de uiterlijke verschijningsvorm van ons tijdschrift, dus we hadden de afgelopen jaren eigenlijk geen aanleiding om bijvoorbeeld de lay-out, het lettertype of indeling van de artikelen te veranderen. Met veel respect voor het werk van onze voorgangers, menen wij toch dat het goed is Fragmenten op een aantal punten eens wat kritisch te bekijken. De kernredactie heeft dan ook besloten om, in nauw overleg met de ervaren drukker van ons blad, in deze editie een aantal wijzigingen door te voeren, die naar onze mening niet alleen het uiterlijk beeld, maar ook de leesbaarheid ten goede zal komen. 

 In die nieuwe aanpak starten we met een artikel van Geke Strijker-Sok over een bijzonder spannende belevenis in Nieuw-Balinge aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.
        Fragmenten maart 2023. Geke Strijker-Sol Geke Strijker-Sok
Dit verhaal over tante Wouw brengt ons even op een aardige manier bij de vorige
Fragmenten, waar tante Wouw en haar man Cornelis het schaatsend echtpaar vormde op de foto bij onze nieuwjaarswens.

Na ‘75 jaar geleden’ waarin onder andere Bart Smeenge, zeer bekend als conciërge van de vroegere gemeente Westerbork, in een persbericht ter sprake komt, besteedt Henk ten Have aandacht aan het dertigjarig bestaan van ’t Derkshoes in Westerbork. Teneinde de grote wens van vele ouderen ‘Wij wilt in Bork bliev’n’ te realiseren, werd drie decennia geleden een belangrijke stap gezet.
                       Fragmenten maart 2023. Versierde wagen
Aan het eind van zijn verhaal stelt de auteur tevreden vast, dat de huidige seniorenhuisvesting in Westerbork nog steeds aan die wens van de ouderen voldoet. 

De rubriek ‘Op de foto’ toont ons ditmaal o.a. een grote foto uit Elp. De kernredactie is er dankzij hulp uit dit dorp in geslaagd alle namen van het op deze foto poserende gezelschap te achterhalen.
                                                    
De rubriek ‘Op de foto’ zal zich voortaan niet meer enkel tot foto’s van personen of groepen beperken, ook andere historische beelden uit onze voormalige gemeente zijn hierin welkom.                                                  

We ontvingen van de heer Keunen uit Utrecht een fraaie afbeelding van de Westeinder molen uit Westerbork. Dat was voor Annelies Kok aanleiding om een aantal interessante zaken met betrekking tot deze molen nader onder de loep te nemen.
        Fragmenten maart 2023. Molen

Tenslotte een zeer indringend artikel van de hand van Dirk Mulder, voormalig directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Onder de titel: ‘De transporten uit Kamp Westerbork’, beschrijft hij de door de Duitsers georganiseerde deportaties per trein van onze Joodse landgenoten, Roma en Sinti uit Nederland naar de kampen in het Oosten.
         
Tussen juli 1942 en september 1944 vertrokken 93 transporten vanuit Westerbork en nog 4 vanuit elders in Nederland. De meeste treinen hadden als einddoel de vernietigingskampen Auschwitz-Birkenau en Sobibor. ‘De symboliek van de trein is na het bekend worden van hetgeen er werkelijk in Auschwitz-Birkenau, in Sobibor en in al die andere verschrikkelijke oorden was gebeurd, alleen maar groter geworden.’

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier: 
Online aanmeldformulier
Lees meer op deze site bij:
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws  

Winter 2022: In deze nieuwe wintereditie van Fragmenten een heerlijk persoonlijk verhaal van onze voorzitter Albert Kuper. Wat een prachtige, veelzijdige plek is dat, die Stobbenplas in Witteveen. Daar heeft Kuper menig pleziertje beleefd. Het levert een mooi beeld op met een schaatsende voorzitter!
Het vorige verhaal over Börker jeugdherinneringen heeft zoveel herkenbare gebeurtenissen opgeleverd, dat u ’deel 2’ vast niet wilt missen. Treurig is het verhaal in Nieuweroord over dodelijke verdrinkingen. De krant van 23 augustus 1862 brengt het nieuws.
In ’75 jaar geleden’ veel historische feiten, zoals over het ’onrechtmatig roggebrood gebakken’. In ’Allemaal op de foto’ ziet u ook de bekende tekenaar Jan Kruis. En herkent u de drie schijningen ’Vroeger en  Nu’ in Zwiggelte? J. Kok-Wolbers herinnert zich als kind Neijaor. ’Bint de neijaorskoeken al klaor?’
Allen van Fragmenten wensen u Saamhorigheid, Vrede en Gezondheid. Op naar een hoopgevend 2023!

Fragmenten dec. 2022 van drukker

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

            
Lees meer op deze site bij:
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws      

Van de redactie, december 2022. (Blad verschijnt half december.)

 Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

We naderen nu opnieuw de jaarwisseling en nog steeds is het niet gelukt de strijdende partijen zelfs maar aan tafel te krijgen voor een serieuze poging om aan het oorlogsgeweld in Oekraïne een eind te maken. Met de winter in het verschiet en grote onzekerheid over de blijvende toegang tot de cruciale voorzieningen, ziet de nabije toekomst er voor de Oekraïners bijzonder slecht uit. De internationale gemeenschap zal Oekraïne juist nu volop moeten blijven steunen.

Dit decembernummer begint met een bijzondere trieste gebeurtenis in Nieuweroord in 1862, op 17 augustus, toen twee jonge vrouwen en een meisje door verdrinking om het leven kwamen. ”Een zondagmiddag met een treurig einde in Nieuweroord.”

Onze voorzitter, Albert Kuper, heeft de pen ook ter hand genomen en verraste ons met een korte jeugdherinnering aan de voor velen onbekende “Stobbenplas” in Witteveen.
              
             
Het uitzicht vanuit de nieuwe vogelkijkhut aan de Stobbenplas.
             Foto: Boswachter Geerling Kruidhof.  

Het moet daar voor de jeugd en volwassenen heerlijk sportief toeven geweest zijn en smid Ziengs was natuurlijk voor het schaatsen en de ijsbaan een zeer belangrijke animator. 
             
              Albert Kuper.
 

Na “Allemaal op de foto” in de rubriek “75 jaar geleden” weer interessante berichten uit de kranten van 1947. Je kon in dat jaar ook nog “Onrechtmatig roggebroodbakken”, de weg Nieuweroord-Witteveen werd vanwege de slechte staat in 1947 afgesloten en de Elper “oudjes” bedankten de meisjesvereniging “F.U. T.A.” voor de mooie St. Nicolaasverrassing.

Voor “Vroeger en Nu” gaan we dit keer naar Zwiggelte, naar de plek waar thans onze redactiesecretaris en haar echtgenoot woonachtig zijn. De eerste foto’s dateren uit de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw. 
                 
Het huis stond toen bekend als het “Witte huisje van Zwiggelte”.

Roelof Stapel volgde het voorbeeld van Ben Kamstra en schreef voor ons tijdschrift een verhaal over het jeugd-en jongerenwerk in Westerbork.
                 
                 Jeugdsoos ’De Pijp’ Middenveldtentoonstelling jaren ’80.

Onder de titel “Vijftig jaar jeugdsoos in Westerbork” beschrijft hij vooral de activiteiten van de jeugdsoos als belangrijke ontmoetingsplek voor veel tieners.
              
             Bestuur jeugdsoos, vlnr: Ben Kamstra, Adri van der Veer,
             Roelof Stapel.

Stapel: “Ik kijk met een warm gevoel terug op die tijd zo tussen mijn veertiende en twintigste levensjaar. In die periode mocht ik geruime tijd een bestuursrol vervullen en meehelpen bij het organiseren van evenementen en het aanvragen van subsidies.”

Jantje Kok-Wolbers vertelt ons hoe de kinderen in Drenthe vroeger de jaarwisseling beleefden en zij doet dat uiteraard in haar geliefde Drentse taal.

Met onze nieuwjaarswens voor 2023 sluiten we dit nummer van “Fragmenten” af.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

Editie oktober 2022: De redactie van ons tijdschrift Fragmenten heeft weer een nieuwe editie samengesteld met aansprekende gevarieerde verhalen en historische feiten. Zo is er een boeind verhaal over het oude gewas boekweit, dat vroeger op de Drentse velden werd verbouwd. Het is grutenvrij, duurzaam en kan zonder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Tijd voor herwaardering en zonnige toekomst? In de rubriek ’75 jaar geleden’ veel krantenberichten, ook over een ’Gouden Imkerfeest’. Natuurlijk komen ze ’Allemaal op de foto’ in de gelijknamige rubriek en in ’Vroeger en Nu’ de bijzonder band tussen horeca en Stefanuskerk. Ruimschoots aandacht voor het artikel ’Van Buusjong tot Keerl. Opgroeien in Börk 1975 - 1985’, waarin vele Westerborkers zich kunnen herkennen. Veel leesplezier!
Fragmenten Omslag okt. 2022

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

                   

Lees meer op deze site bij: 
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws

Van de redactie, oktober 2022. (Blad verschijnt half oktober.)

 Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Wat beleven we de laatste tijd toch allemaal? Een energiecrisis, een asielzoekerscrisis, een landbouwcrisis, misschien ook nog een economische crisis. Corona vereist nog steeds veel aandacht en nieuwe vaccinaties tegen mogelijke winteruitbarstingen of tegen nieuwe variaties van de pandemie zijn inmiddels opgestart. Tenslotte woedt de verschrikkelijke oorlog in Oekraine nog altijd voort en houdt de wereld de adem in voor mogelijke verdere escalaties.

Maar gelukkig bestaat er in ons land ook in deze tijd nog de mogelijkheid actief bezig te zijn met positievere zaken en een daarvan is dat wij u met plezier een nieuwe editie van “Fragmenten” kunnen presenteren.

Dit najaarsnummer opent met onze rubriek ”75 jaar geleden”. Onze eindredacteur, Jan Visscher, heeft weer een aantal interessante historische berichten uit de krant van juli tot en met september 1947 in een aardige afwisseling bij elkaar gezet.

                    

We nemen o.a. kennis van de verloving van Prinses Elisabeth met Philip Mountbatten, van de komst van dierenarts Mager naar Westerbork, maar ook van de vernieuwing van de sluisdeuren in het Oranjekanaal bij Orvelte.

In “Vroeger en Nu” twee foto’s uit de directe omgeving van de Nederlands Hervormde kerk in Westerbork. Wat een verschil tussen het beeld van 1910 en dat van de huidige situatie. Alleen de toren van de Stefanuskerk, ”torent” nog altijd onveranderd als een trouwe waker boven de omliggende bebouwing uit.

Het artikel” Boekweit” is een gezamenlijke bijdrage van Frits Pronk en Janny Kok-Wolbers.
                  Fragmenten, Van de redactie oktober 2022 Voor het glutenvrije, duurzame gewas boekweit is tegenwoordig een groeiende belangstelling. Frits Pronk en Janny Kok laten hun licht schijnen op een heel oud gewas, dat wellicht een nieuwe toekomst tegemoetgaat.

Na onze vaste rubriek “Allemaal op de foto” een verhaal van Ben Kamstra onder de fraaie titel: “Van Buusjong tot Keerl, opgroeien in Bork 1975-1985.” Kamstra beschrijft op originele wijze het beeld van zijn jeugdjaren in Westerbork in de hierboven vermelde periode.

                

Een onderhoudend verhaal, waarin veel mensen uit onze gemeente de revue passeren. Tien jaren
uit het plezierige toch vaak wat onstuimige leven van jonge Westerborkers en door de auteur vaardig op papier gezet.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

De redactie van ons tijdschrift Fragmenten heeft weer een prachtig nieuw nummer samengesteld, boordevol boeiende verhalen. Bijvoorbeeld over ‘De school aan het Oranjekanaal van Orvelte’ en de ’nieuwe’ Mariekeschool die inmiddels is afgebroken. Twee hartsvriendinnen fluiten er bij hun herinneringen vrolijk op los. Maar ook een weemoedig gedicht van Gertrüd Reinink, bijzondere foto’s en de opvallende geschiedenis van het barakkenkamp van Orvelte. En pas op: stakingen. Veel leesplezier en een mooie vakantietijd gewenst! 

Fragmenten juni 2022

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

                   

Lees meer op deze site bij: 
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws

Van de redactie, juni 2022. (Blad verschijnt half juni.)

      Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Hoewel de ‘Coronapandemie’ ons land nu gelukkig wat met rust heeft gelaten, maar volgens deskundigen zeker niet weg is, woekert de oorlog in Oekraïne op dit moment in een groot deel van dat land in alle hevigheid voort. Vele duizenden doden te betreuren, miljoenen mensen op de vlucht en nog steeds geen zicht op een oplossing voor deze mensonterende escalatie. Laten we hopen dat diplomatiek overleg, zo snel als het maar kan, aan deze oorlogstragiek een einde zal maken.

Het juni-nummer begint dit keer met onze rubriek ‘75 jaar geleden’. Het is jammer dat Cor Sikkens, de trouwe medewerker van deze populaire rubriek, ons heeft meegedeeld dat hij zijn activiteiten voor ‘Fragmenten’ helaas moet beëindigen. Cor, onze dank voor de fijne samenwerking.

Gertrüd Reinink verraste ons weer met een fraai gedicht, getiteld: ‘Wortels’.

                        Gertrüd Reinink. Foto van haar Facebookpagina. Gertrüd Reinink. Foto van haar Facebookpagina.

In dit gedicht beschrijft zij haar grote liefde voor dat ‘plekje van haar jeugd’. ‘Maar altijd in mijn dromen, Keer ik terug naar deze tijd, Je kunt het nooit meer overdoen, Een bitterzoete spijt.’

Met ‘Vroeger en Nu’ gaan we naar het kruispunt Hoofdstraat/Hoogeveenseweg in Westerbork. Het straatbeeld is op deze plaats de laatste tijd zodanig veranderd, dat een vergelijking met de oude situatie interessant wordt.

Onder de titel ‘De school aan het Oranjekanaal van Orvelte’ gaat Annelies Kok op zoek naar het nog steeds bestaande oude gebouwtje aan het Oranjekanaal, dat ooit de school van Orvelte was. Ondanks de wens van het gemeentebestuur werd de school niet gebouwd bij de brug, maar op een locatie aan de noordzijde.

      De oude school van Orvelte De oude school van Orvelte.

In het raadsbesluit van 13 januari 1912 werd o.a. toch vermeld dat de school ‘op 1042 meter ten oosten van de Orvelterbrug moet worden geplaatst’. In 1963 verrees er een nieuwe school in Orvelte aan de Schoolstraat, De Mariekeschool. Door teruglopende leerlingenaantallen werd ook deze school in 1985 gesloten.

In ‘Allemaal op de foto’ ook nog twee oude schoolfoto’s uit Orvelte. Het is opvallend dat ons fraaie dorp Orvelte een prominente plaats in deze editie van ‘Fragmenten’ inneemt, want ook het volgende artikel gaat toevallig over ditzelfde dorp.

In het verhaal over het barakkenkamp van Orvelte behandelt Annelies Kok de verschillende doeleinden waarvoor dit kamp in de loop der geschiedenis werd gebruikt.

       Ansichtkaart Kamp Orvelte Ansichtkaart      

Het ‘Brokstuk’ met veel informatie over bijzondere stakingen op het Mantinger- en Orvelterveld in het midden van de vorige eeuw, sluit deze editie van ‘Fragmenten’ af. 
Nog even geduld. Het blad verschijnt half juni.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

De nieuwe Fragmenten is uit. Dit keer een speciaal nummer met meer boeiende verhalen. Bijvoorbeeld over het landelijk bekende Hotel Meursinge Westerbork. Maar ook het overlijden van de bekende Elper kunstschilder Reinhart Dozy, een zeer bijzondere ontmoeting met mevrouw Gorter-Lekatompessy bij het Verzetsmonument van het voormalig Kamp Westerbork, en de ‘Potten en Pannenrace’. Veel leesplezier!Fragmenten 2022 maart

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

                   

Lees meer op deze site bij: 
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws/455/fragmenten-extra-dik-maart-2022

Van de redactie, maart 2022. (Blad verschijnt na half maart.)

      Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

We beleven op dit moment een indrukwekkend slotstuk van de pandemie, die de wereld lang in haar greep hield, de samenleving in hoge mate ontregelde en veel leed, ongemak en maatschappelijke tegenslag ontketende. We hoopten dat dit een ‘slotstuk’ zou zijn en dat het normale leven nu langzamerhand terrein zou gaan winnen. Helaas moeten we constateren dat de situatie rondom Oekraïne ernstige gevolgen heeft, niet alleen op de bevolking van het land zelf, maar ook voor de gehele Westerse wereld.

De kernredactie heeft gelukkig weer op de gebruikelijke wijze kunnen vergaderen en het resultaat treft u hierbij, zoals toegezegd, in een extra dikke ‘Fragmenten’ aan.

Annelies Kok had op 16 juli 2021 een zeer bijzondere ontmoeting met mevrouw Gorter-Lekatompessy bij het Verzetsmonument van het voormalig Kamp Westerbork. In ‘Een ontmoeting bij het Verzetsgraf’ wordt weer eens duidelijk wat een geweldige indruk het verblijf in het woonoord Schattenberg, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, op de bewoners, ditmaal een jong Moluks meisje, heeft gehad.

         Verzetsmonument

Het tweede artikel in dit nummer getiteld ‘Het Verzetsmonument van Kamp Westerbork’, eveneens van de hand van Annelies Kok, sluit volledig op haar eerste bijdrage aan. Direct in de inleiding stelt de schrijfster terecht: ‘Vandaag de dag is dit Verzetsmonument een prachtige herdenkingsplek, maar door de afgelegen ligging in het bos ietwat vergeten.’

Na ‘Allemaal op de foto’ in het Brokstuk aandacht voor een bijzonder winters evenement, dat vroeger, toen het nog wel eens sneeuwde, in het Padenbos in Westerbork plaatsvond: de ‘Potten en Pannenrace’. Vanaf een hoge gladde heuvel en gezeten op een pot of pan gleden de deelnemers met grote of minder grote snelheid, luid aangemoedigd door een grote schare toeschouwers, naar beneden. Wie het verst kwam werd winnaar.

In de rubriek ‘75 jaar geleden’ met berichten uit de krant van januari tot en met maart 1947, is weer een flink stukje Westerborker geschiedenis bijeengebracht, zoals onder andere het overlijden van de bekende Elper kunstschilder Reinhart Dozy en een persbericht over zijn leven, zijn werk en zijn activiteiten als verzetsstrijder.

        Het Heidehuis te Elp rond 1920. Links Reinhart Dozy

Janny Kok-Wolbers verraste ons met een korte bijdrage in de Drentse taal. ‘’t Is Hemelvaort en mien gedachten dwaald of naor mien geboorteplaats Elp. Ok al bin ik daor al meer dan zestig jaor vandaon, komp ’t nog geregeld naor boven.’

Dit maartnummer wordt besloten met een artikel van Ben Boers over het bekende Westerborker hotel Meursinge. Onder de titel ‘Hotel Meursinge, een begrip in Drenthe’, laat de auteur de periode ‘Meursinge’ de revue passeren.
                 
In 2015 komt het hotel in andere handen, als Rudie en Lies Meursinge-Abeen besluiten het bedrijf te verkopen aan Sander Vos uit Mantinge, maar de naam Meursinge zal de gevel van het fraaie gebouw voorlopig blijven sieren.

Nog even geduld. Het blad verschijnt de tweede helft van maart.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

Aangepaste Fragmenten! Corona slaat toe bij kernredactie.

Fragmenten dec 2021

      

Van de redactie, december 2021.

    &

Vraag stellen of lid worden?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag
Ons laatste nieuws
Nieuwsbrief Drents Archief, 5 maart 2024

     IFA Talk: Dolle mythes en de mythes van IFA Wil jij meer weten over de tweede feministische golf in Noord-Nederland? Kom dan op Internationale Vrouwendag....

> lees verder
Groot verhaal AD over plaquette

Christy Dollen 04-02-24, Eindelijk hangt ’ie weer op zijn plek. Niet de originele, maar een replica van een gedenkplaat van Haagse ouders wier kinderen in de Hongerwinter naar Westerbork werden gestuurd. In het Drentse dorp en omliggende kernen....

> lees verder
naar boven