mobiel menu openen

Fragmenten

Vier keer per jaar brengt de Historische Vereniging Gemeente Westerbork het tijdschrift ’Fragmenten’ uit. De kernredactie komt graag in contact met mensen die verhalen willen schrijven voor het tijdschrift. Daarvoor kan contact worden opgenomen met voorzitter Ben Boers van de kernredactie.

                     Redactieadres:
                     Smalbroeksweg 12
                     9442 PD Elp
                     tel. 0593-346341
                     email: benboers@hetnet.nl

Reeds verschenen nummers voor leden: 3,50 euro. Losse verkoop bij Borker Boekwinkel (voorheen BRUNA Westerbork) 6 euro per nummer.

      voorbeeldRedactieoverleg Fragmenten: Jan Visscher (links), Ben Boers, Annelies Kok

Veel leesplezier in goede gezondheid. Lid worden? Voor maar 21 euro per jaar! Aanmelden: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden 

Nieuwe Fragmenten is uit!

In deze nieuwe Fragmenten bijzondere belevenissen uit Nieuw-Balinge, het ruim 30-jarig bestaan van ’t Derkshoes en een prachtige prent van de Westeinder molen. De ets van kunstenaar Alphonse Stengelin ligt in het Rijksmuseum in Amsterdam. Ook een persoonlijk verhaal van ons lid Dirk Mulder, de voormalig directeur van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Onze nieuwe vormgeving maakte het mogelijk in de volle breedte een messcherpe foto van een Elper reisgezelschap te tonen. In ’75 jaar geleden’ leest u wat beuken brandhout toen kostte.Fragmenten maart 2023

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

               

Lees meer op deze site bij:
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws      

Van de redactie, maart 2023. (Blad verschijnt half maart.)
Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Wij krijgen met enige regelmaat complimenten voor de uiterlijke verschijningsvorm van ons tijdschrift, dus we hadden de afgelopen jaren eigenlijk geen aanleiding om bijvoorbeeld de lay-out, het lettertype of indeling van de artikelen te veranderen. Met veel respect voor het werk van onze voorgangers, menen wij toch dat het goed is Fragmenten op een aantal punten eens wat kritisch te bekijken. De kernredactie heeft dan ook besloten om, in nauw overleg met de ervaren drukker van ons blad, in deze editie een aantal wijzigingen door te voeren, die naar onze mening niet alleen het uiterlijk beeld, maar ook de leesbaarheid ten goede zal komen. 

 In die nieuwe aanpak starten we met een artikel van Geke Strijker-Sok over een bijzonder spannende belevenis in Nieuw-Balinge aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.
        Fragmenten maart 2023. Geke Strijker-Sol Geke Strijker-Sok
Dit verhaal over tante Wouw brengt ons even op een aardige manier bij de vorige
Fragmenten, waar tante Wouw en haar man Cornelis het schaatsend echtpaar vormde op de foto bij onze nieuwjaarswens.

Na ‘75 jaar geleden’ waarin onder andere Bart Smeenge, zeer bekend als conciërge van de vroegere gemeente Westerbork, in een persbericht ter sprake komt, besteedt Henk ten Have aandacht aan het dertigjarig bestaan van ’t Derkshoes in Westerbork. Teneinde de grote wens van vele ouderen ‘Wij wilt in Bork bliev’n’ te realiseren, werd drie decennia geleden een belangrijke stap gezet.
                       Fragmenten maart 2023. Versierde wagen
Aan het eind van zijn verhaal stelt de auteur tevreden vast, dat de huidige seniorenhuisvesting in Westerbork nog steeds aan die wens van de ouderen voldoet. 

De rubriek ‘Op de foto’ toont ons ditmaal o.a. een grote foto uit Elp. De kernredactie is er dankzij hulp uit dit dorp in geslaagd alle namen van het op deze foto poserende gezelschap te achterhalen.
                                                    
De rubriek ‘Op de foto’ zal zich voortaan niet meer enkel tot foto’s van personen of groepen beperken, ook andere historische beelden uit onze voormalige gemeente zijn hierin welkom.                                                  

We ontvingen van de heer Keunen uit Utrecht een fraaie afbeelding van de Westeinder molen uit Westerbork. Dat was voor Annelies Kok aanleiding om een aantal interessante zaken met betrekking tot deze molen nader onder de loep te nemen.
        Fragmenten maart 2023. Molen

Tenslotte een zeer indringend artikel van de hand van Dirk Mulder, voormalig directeur van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Onder de titel: ‘De transporten uit Kamp Westerbork’, beschrijft hij de door de Duitsers georganiseerde deportaties per trein van onze Joodse landgenoten, Roma en Sinti uit Nederland naar de kampen in het Oosten.
         
Tussen juli 1942 en september 1944 vertrokken 93 transporten vanuit Westerbork en nog 4 vanuit elders in Nederland. De meeste treinen hadden als einddoel de vernietigingskampen Auschwitz-Birkenau en Sobibor. ‘De symboliek van de trein is na het bekend worden van hetgeen er werkelijk in Auschwitz-Birkenau, in Sobibor en in al die andere verschrikkelijke oorden was gebeurd, alleen maar groter geworden.’

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier: 
Online aanmeldformulier
Lees meer op deze site bij:
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws  

Winter 2022: In deze nieuwe wintereditie van Fragmenten een heerlijk persoonlijk verhaal van onze voorzitter Albert Kuper. Wat een prachtige, veelzijdige plek is dat, die Stobbenplas in Witteveen. Daar heeft Kuper menig pleziertje beleefd. Het levert een mooi beeld op met een schaatsende voorzitter!
Het vorige verhaal over Börker jeugdherinneringen heeft zoveel herkenbare gebeurtenissen opgeleverd, dat u ’deel 2’ vast niet wilt missen. Treurig is het verhaal in Nieuweroord over dodelijke verdrinkingen. De krant van 23 augustus 1862 brengt het nieuws.
In ’75 jaar geleden’ veel historische feiten, zoals over het ’onrechtmatig roggebrood gebakken’. In ’Allemaal op de foto’ ziet u ook de bekende tekenaar Jan Kruis. En herkent u de drie schijningen ’Vroeger en  Nu’ in Zwiggelte? J. Kok-Wolbers herinnert zich als kind Neijaor. ’Bint de neijaorskoeken al klaor?’
Allen van Fragmenten wensen u Saamhorigheid, Vrede en Gezondheid. Op naar een hoopgevend 2023!

Fragmenten dec. 2022 van drukker

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

            
Lees meer op deze site bij:
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws      

Van de redactie, december 2022. (Blad verschijnt half december.)

 Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

We naderen nu opnieuw de jaarwisseling en nog steeds is het niet gelukt de strijdende partijen zelfs maar aan tafel te krijgen voor een serieuze poging om aan het oorlogsgeweld in Oekraïne een eind te maken. Met de winter in het verschiet en grote onzekerheid over de blijvende toegang tot de cruciale voorzieningen, ziet de nabije toekomst er voor de Oekraïners bijzonder slecht uit. De internationale gemeenschap zal Oekraïne juist nu volop moeten blijven steunen.

Dit decembernummer begint met een bijzondere trieste gebeurtenis in Nieuweroord in 1862, op 17 augustus, toen twee jonge vrouwen en een meisje door verdrinking om het leven kwamen. ”Een zondagmiddag met een treurig einde in Nieuweroord.”

Onze voorzitter, Albert Kuper, heeft de pen ook ter hand genomen en verraste ons met een korte jeugdherinnering aan de voor velen onbekende “Stobbenplas” in Witteveen.
              
             
Het uitzicht vanuit de nieuwe vogelkijkhut aan de Stobbenplas.
             Foto: Boswachter Geerling Kruidhof.  

Het moet daar voor de jeugd en volwassenen heerlijk sportief toeven geweest zijn en smid Ziengs was natuurlijk voor het schaatsen en de ijsbaan een zeer belangrijke animator. 
             
              Albert Kuper.
 

Na “Allemaal op de foto” in de rubriek “75 jaar geleden” weer interessante berichten uit de kranten van 1947. Je kon in dat jaar ook nog “Onrechtmatig roggebroodbakken”, de weg Nieuweroord-Witteveen werd vanwege de slechte staat in 1947 afgesloten en de Elper “oudjes” bedankten de meisjesvereniging “F.U. T.A.” voor de mooie St. Nicolaasverrassing.

Voor “Vroeger en Nu” gaan we dit keer naar Zwiggelte, naar de plek waar thans onze redactiesecretaris en haar echtgenoot woonachtig zijn. De eerste foto’s dateren uit de jaren zestig en negentig van de vorige eeuw. 
                 
Het huis stond toen bekend als het “Witte huisje van Zwiggelte”.

Roelof Stapel volgde het voorbeeld van Ben Kamstra en schreef voor ons tijdschrift een verhaal over het jeugd-en jongerenwerk in Westerbork.
                 
                 Jeugdsoos ’De Pijp’ Middenveldtentoonstelling jaren ’80.

Onder de titel “Vijftig jaar jeugdsoos in Westerbork” beschrijft hij vooral de activiteiten van de jeugdsoos als belangrijke ontmoetingsplek voor veel tieners.
              
             Bestuur jeugdsoos, vlnr: Ben Kamstra, Adri van der Veer,
             Roelof Stapel.

Stapel: “Ik kijk met een warm gevoel terug op die tijd zo tussen mijn veertiende en twintigste levensjaar. In die periode mocht ik geruime tijd een bestuursrol vervullen en meehelpen bij het organiseren van evenementen en het aanvragen van subsidies.”

Jantje Kok-Wolbers vertelt ons hoe de kinderen in Drenthe vroeger de jaarwisseling beleefden en zij doet dat uiteraard in haar geliefde Drentse taal.

Met onze nieuwjaarswens voor 2023 sluiten we dit nummer van “Fragmenten” af.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

Editie oktober 2022: De redactie van ons tijdschrift Fragmenten heeft weer een nieuwe editie samengesteld met aansprekende gevarieerde verhalen en historische feiten. Zo is er een boeind verhaal over het oude gewas boekweit, dat vroeger op de Drentse velden werd verbouwd. Het is grutenvrij, duurzaam en kan zonder gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt. Tijd voor herwaardering en zonnige toekomst? In de rubriek ’75 jaar geleden’ veel krantenberichten, ook over een ’Gouden Imkerfeest’. Natuurlijk komen ze ’Allemaal op de foto’ in de gelijknamige rubriek en in ’Vroeger en Nu’ de bijzonder band tussen horeca en Stefanuskerk. Ruimschoots aandacht voor het artikel ’Van Buusjong tot Keerl. Opgroeien in Börk 1975 - 1985’, waarin vele Westerborkers zich kunnen herkennen. Veel leesplezier!
Fragmenten Omslag okt. 2022

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

                   

Lees meer op deze site bij: 
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws

Van de redactie, oktober 2022. (Blad verschijnt half oktober.)

 Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Wat beleven we de laatste tijd toch allemaal? Een energiecrisis, een asielzoekerscrisis, een landbouwcrisis, misschien ook nog een economische crisis. Corona vereist nog steeds veel aandacht en nieuwe vaccinaties tegen mogelijke winteruitbarstingen of tegen nieuwe variaties van de pandemie zijn inmiddels opgestart. Tenslotte woedt de verschrikkelijke oorlog in Oekraine nog altijd voort en houdt de wereld de adem in voor mogelijke verdere escalaties.

Maar gelukkig bestaat er in ons land ook in deze tijd nog de mogelijkheid actief bezig te zijn met positievere zaken en een daarvan is dat wij u met plezier een nieuwe editie van “Fragmenten” kunnen presenteren.

Dit najaarsnummer opent met onze rubriek ”75 jaar geleden”. Onze eindredacteur, Jan Visscher, heeft weer een aantal interessante historische berichten uit de krant van juli tot en met september 1947 in een aardige afwisseling bij elkaar gezet.

                    

We nemen o.a. kennis van de verloving van Prinses Elisabeth met Philip Mountbatten, van de komst van dierenarts Mager naar Westerbork, maar ook van de vernieuwing van de sluisdeuren in het Oranjekanaal bij Orvelte.

In “Vroeger en Nu” twee foto’s uit de directe omgeving van de Nederlands Hervormde kerk in Westerbork. Wat een verschil tussen het beeld van 1910 en dat van de huidige situatie. Alleen de toren van de Stefanuskerk, ”torent” nog altijd onveranderd als een trouwe waker boven de omliggende bebouwing uit.

Het artikel” Boekweit” is een gezamenlijke bijdrage van Frits Pronk en Janny Kok-Wolbers.
                  Fragmenten, Van de redactie oktober 2022 Voor het glutenvrije, duurzame gewas boekweit is tegenwoordig een groeiende belangstelling. Frits Pronk en Janny Kok laten hun licht schijnen op een heel oud gewas, dat wellicht een nieuwe toekomst tegemoetgaat.

Na onze vaste rubriek “Allemaal op de foto” een verhaal van Ben Kamstra onder de fraaie titel: “Van Buusjong tot Keerl, opgroeien in Bork 1975-1985.” Kamstra beschrijft op originele wijze het beeld van zijn jeugdjaren in Westerbork in de hierboven vermelde periode.

                

Een onderhoudend verhaal, waarin veel mensen uit onze gemeente de revue passeren. Tien jaren
uit het plezierige toch vaak wat onstuimige leven van jonge Westerborkers en door de auteur vaardig op papier gezet.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

De redactie van ons tijdschrift Fragmenten heeft weer een prachtig nieuw nummer samengesteld, boordevol boeiende verhalen. Bijvoorbeeld over ‘De school aan het Oranjekanaal van Orvelte’ en de ’nieuwe’ Mariekeschool die inmiddels is afgebroken. Twee hartsvriendinnen fluiten er bij hun herinneringen vrolijk op los. Maar ook een weemoedig gedicht van Gertrüd Reinink, bijzondere foto’s en de opvallende geschiedenis van het barakkenkamp van Orvelte. En pas op: stakingen. Veel leesplezier en een mooie vakantietijd gewenst! 

Fragmenten juni 2022

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:
Online aanmeldformulier

                   

Lees meer op deze site bij: 
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws

Van de redactie, juni 2022. (Blad verschijnt half juni.)

      Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Hoewel de ‘Coronapandemie’ ons land nu gelukkig wat met rust heeft gelaten, maar volgens deskundigen zeker niet weg is, woekert de oorlog in Oekraïne op dit moment in een groot deel van dat land in alle hevigheid voort. Vele duizenden doden te betreuren, miljoenen mensen op de vlucht en nog steeds geen zicht op een oplossing voor deze mensonterende escalatie. Laten we hopen dat diplomatiek overleg, zo snel als het maar kan, aan deze oorlogstragiek een einde zal maken.

Het juni-nummer begint dit keer met onze rubriek ‘75 jaar geleden’. Het is jammer dat Cor Sikkens, de trouwe medewerker van deze populaire rubriek, ons heeft meegedeeld dat hij zijn activiteiten voor ‘Fragmenten’ helaas moet beëindigen. Cor, onze dank voor de fijne samenwerking.

Gertrüd Reinink verraste ons weer met een fraai gedicht, getiteld: ‘Wortels’.

                        Gertrüd Reinink. Foto van haar Facebookpagina. Gertrüd Reinink. Foto van haar Facebookpagina.

In dit gedicht beschrijft zij haar grote liefde voor dat ‘plekje van haar jeugd’. ‘Maar altijd in mijn dromen, Keer ik terug naar deze tijd, Je kunt het nooit meer overdoen, Een bitterzoete spijt.’

Met ‘Vroeger en Nu’ gaan we naar het kruispunt Hoofdstraat/Hoogeveenseweg in Westerbork. Het straatbeeld is op deze plaats de laatste tijd zodanig veranderd, dat een vergelijking met de oude situatie interessant wordt.

Onder de titel ‘De school aan het Oranjekanaal van Orvelte’ gaat Annelies Kok op zoek naar het nog steeds bestaande oude gebouwtje aan het Oranjekanaal, dat ooit de school van Orvelte was. Ondanks de wens van het gemeentebestuur werd de school niet gebouwd bij de brug, maar op een locatie aan de noordzijde.

      De oude school van Orvelte De oude school van Orvelte.

In het raadsbesluit van 13 januari 1912 werd o.a. toch vermeld dat de school ‘op 1042 meter ten oosten van de Orvelterbrug moet worden geplaatst’. In 1963 verrees er een nieuwe school in Orvelte aan de Schoolstraat, De Mariekeschool. Door teruglopende leerlingenaantallen werd ook deze school in 1985 gesloten.

In ‘Allemaal op de foto’ ook nog twee oude schoolfoto’s uit Orvelte. Het is opvallend dat ons fraaie dorp Orvelte een prominente plaats in deze editie van ‘Fragmenten’ inneemt, want ook het volgende artikel gaat toevallig over ditzelfde dorp.

In het verhaal over het barakkenkamp van Orvelte behandelt Annelies Kok de verschillende doeleinden waarvoor dit kamp in de loop der geschiedenis werd gebruikt.

       Ansichtkaart Kamp Orvelte Ansichtkaart      

Het ‘Brokstuk’ met veel informatie over bijzondere stakingen op het Mantinger- en Orvelterveld in het midden van de vorige eeuw, sluit deze editie van ‘Fragmenten’ af. 
Nog even geduld. Het blad verschijnt half juni.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

De nieuwe Fragmenten is uit. Dit keer een speciaal nummer met meer boeiende verhalen. Bijvoorbeeld over het landelijk bekende Hotel Meursinge Westerbork. Maar ook het overlijden van de bekende Elper kunstschilder Reinhart Dozy, een zeer bijzondere ontmoeting met mevrouw Gorter-Lekatompessy bij het Verzetsmonument van het voormalig Kamp Westerbork, en de ‘Potten en Pannenrace’. Veel leesplezier!Fragmenten 2022 maart

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

                   

Lees meer op deze site bij: 
https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws/455/fragmenten-extra-dik-maart-2022

Van de redactie, maart 2022. (Blad verschijnt na half maart.)

      Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

We beleven op dit moment een indrukwekkend slotstuk van de pandemie, die de wereld lang in haar greep hield, de samenleving in hoge mate ontregelde en veel leed, ongemak en maatschappelijke tegenslag ontketende. We hoopten dat dit een ‘slotstuk’ zou zijn en dat het normale leven nu langzamerhand terrein zou gaan winnen. Helaas moeten we constateren dat de situatie rondom Oekraïne ernstige gevolgen heeft, niet alleen op de bevolking van het land zelf, maar ook voor de gehele Westerse wereld.

De kernredactie heeft gelukkig weer op de gebruikelijke wijze kunnen vergaderen en het resultaat treft u hierbij, zoals toegezegd, in een extra dikke ‘Fragmenten’ aan.

Annelies Kok had op 16 juli 2021 een zeer bijzondere ontmoeting met mevrouw Gorter-Lekatompessy bij het Verzetsmonument van het voormalig Kamp Westerbork. In ‘Een ontmoeting bij het Verzetsgraf’ wordt weer eens duidelijk wat een geweldige indruk het verblijf in het woonoord Schattenberg, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw, op de bewoners, ditmaal een jong Moluks meisje, heeft gehad.

         Verzetsmonument

Het tweede artikel in dit nummer getiteld ‘Het Verzetsmonument van Kamp Westerbork’, eveneens van de hand van Annelies Kok, sluit volledig op haar eerste bijdrage aan. Direct in de inleiding stelt de schrijfster terecht: ‘Vandaag de dag is dit Verzetsmonument een prachtige herdenkingsplek, maar door de afgelegen ligging in het bos ietwat vergeten.’

Na ‘Allemaal op de foto’ in het Brokstuk aandacht voor een bijzonder winters evenement, dat vroeger, toen het nog wel eens sneeuwde, in het Padenbos in Westerbork plaatsvond: de ‘Potten en Pannenrace’. Vanaf een hoge gladde heuvel en gezeten op een pot of pan gleden de deelnemers met grote of minder grote snelheid, luid aangemoedigd door een grote schare toeschouwers, naar beneden. Wie het verst kwam werd winnaar.

In de rubriek ‘75 jaar geleden’ met berichten uit de krant van januari tot en met maart 1947, is weer een flink stukje Westerborker geschiedenis bijeengebracht, zoals onder andere het overlijden van de bekende Elper kunstschilder Reinhart Dozy en een persbericht over zijn leven, zijn werk en zijn activiteiten als verzetsstrijder.

        Het Heidehuis te Elp rond 1920. Links Reinhart Dozy

Janny Kok-Wolbers verraste ons met een korte bijdrage in de Drentse taal. ‘’t Is Hemelvaort en mien gedachten dwaald of naor mien geboorteplaats Elp. Ok al bin ik daor al meer dan zestig jaor vandaon, komp ’t nog geregeld naor boven.’

Dit maartnummer wordt besloten met een artikel van Ben Boers over het bekende Westerborker hotel Meursinge. Onder de titel ‘Hotel Meursinge, een begrip in Drenthe’, laat de auteur de periode ‘Meursinge’ de revue passeren.
                 
In 2015 komt het hotel in andere handen, als Rudie en Lies Meursinge-Abeen besluiten het bedrijf te verkopen aan Sander Vos uit Mantinge, maar de naam Meursinge zal de gevel van het fraaie gebouw voorlopig blijven sieren.

Nog even geduld. Het blad verschijnt de tweede helft van maart.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten. Hieronder ons aanmeldformulier:

Online aanmeldformulier

Aangepaste Fragmenten! Corona slaat toe bij kernredactie.

Fragmenten dec 2021

      

Van de redactie, december 2021.

      Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Het is dit keer wel een heel bijzondere Fragmenten die bij u op de deurmat viel.

In deze ‘mini-editie’ moeten wij u andermaal helaas meedelen dat de nu nog altijd heersende pandemie het ons ook dit keer  onmogelijk maakte op verantwoorde wijze een tijdschrift samen te stellen.

Het grote aantal dagelijks toenemende besmettingen van de gevreesde infectiebron beperkte en blokkeerde de werkzaamheden van de kernredactie dusdanig, dat wij ons genoodzaakt zagen het bestuur voor te stellen het decembernummer van Fragmenten niet uit te geven.

Daar kwam bovendien bij dat de corona-infectie ook in eigen gelederen toesloeg. Onze eindredacteur Jan Visscher en zijn echtgenote werden door een besmetting getroffen. Gelukkig knapten zij betrekkelijk snel weer wat op en  zijn nu zover dat zij in alle rust aan verder herstel kunnen werken.

Dit keer dus helaas geen tijdschrift, maar wel de belofte, dat wij voornemens zijn in maart een extra dik voorjaarsnummer te presenteren, uiteraard in de verwachting dat de omstandigheden met betrekking tot de coronacrisis zich dan in wat  gunstiger zin ontwikkeld zullen hebben.

Wij gaan ervan uit dat u begrip heeft voor ons besluit en spreken de wens uit dat deze langdurige pandemie binnen afzienbare tijd eindelijk eens wat minder gevaarlijk voor onze samenleving zal worden.

Tenslotte  voor alle lezers een goede raad: ‘Blijf gezond.’

Naar home van Historische Vereniging Gemeente Westerbork

Het oktobernummer van Fragmenten van onze Historische Vereniging Westerbork is uit. De kernredactie heeft er opnieuw iets moois van gemaakt. Lekker afwisselend leesvoer dus...

Fragmenten oktober 2021

Het hele verhaal lezen? Door lid te worden, à 21 euro per jaar, krijgt ook u viermaal per jaar onze Fragmenten. Even naar de website dus en geef u op: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden

       

Fragmenten oktober komt eraan!

Van de redactie, oktober 2021. Blad verschijnt binnenkort.  

       Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Nog altijd is het coronavirus onder ons, maar toch keren we nu langzamerhand weer terug in de richting van het ‘normale leven’. Aan het eind van september namen we zelfs afstand van de door velen verfoeide ‘anderhalvemetersamenleving’, al wees onze demissionaire minister-president er terecht op dat we elkaar ook na september vooral voldoende ruimte moeten blijven geven. Het bange vermoeden bestaat immers nog steeds dat het virus in het najaar wellicht weer zal toeslaan. Misschien toch wel raadzaam om die ruimte tot elkaar voorlopig nog maar zoveel mogelijk te blijven respecteren.

Ons oktobernummer opent met een artikel waarin Annelies Kok de laatste vijf en een half jaar van het bestaan van het complex De Pieterberg in Westerbork beschrijft. In deze periode tussen 1989 en 1995 werden in de houten barakken asielzoekers gehuisvest.

Sinterklaas op De PieterbergHartverwarmende activiteiten op De Pieterberg.

Het is hartverwarmend in dit artikel te lezen hoe belangrijk de Westerborker vrijwilligers in die tijd voor de opvang, begeleiding en verzorging van deze tijdelijke bewoners van De Pieterberg geweest zijn. Al heel snel werd begonnen met het geven van Nederlandse les, er werden kindermiddagen georganiseerd met leuke activiteiten en onder andere werd er ook aandacht besteed aan de jaarlijkse vieringen van Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. De vrijwilligers die aan dit verhaal hun medewerking verleenden, prijzen ook nu nog de grote saamhorigheid van hun groep en de inzet van iedereen.

In de rubriek ‘Allemaal op de foto’ onder andere een zeer oude foto uit 1931 van de Westerborker Niklaas Maris, geboren in 1889. Op de achtergrond is bovendien de molen aan het Westeinde nog enigszins zichtbaar.

Het prachtige pand van Eelke Meijboom en Bernadette Broeze in Zwiggelte straalt een schril contrast uit ten opzichte van de oude boerderij op die plek. Daarom was dit ook een zeer geschikt onderwerp voor onze rubriek ‘Vroeger en Nu’. Het oude keuterboerderijtje van Egbert Smeenge had zeker zijn charme, maar de nieuwe woning is nu een sieraad voor de omgeving.

In ‘75 jaar geleden’ wordt onder meer duidelijk dat de scheerzeep in die tijd ook ‘op de bon’ was: 

             Scheerzeep op de bon

Een vroedvrouw in dienst van de gemeente Westerbork kon een jaarwedde ontvangen van f.750, - plus 15% en 5% tijdelijke toelagen.

Onze redacteur Jan Visscher klom weer eens in de pen en schreef een verhaal over de indrukwekkende sportloopbaan van Johnny Sok. Deze, in 1949 in Westerbork geboren en op jonge leeftijd naar Nieuw-Balinge verhuisde, jongeman, bleek al spoedig veel aanleg te hebben voor de beoefening van diverse sporten.

         Sok Wintertriathlon Assen Allround-sportman Johnny Sok uit Nieuw-Balinge op het ijs tijdens een wintertriathlon.

Hij was een zeer goed schaatser, een door vele clubs begeerde voetballer, maar ook een uitstekend tennisser en enthousiast deelnemer aan vele minitriathlons. Ook nu nog schaatst, fietst en tennist hij, maar zoals Jan Visscher stelt: als een ‘gepensioneerde’ op een lager pitje. Een leven gewijd aan de sport en dat kon niet zonder de steun van zijn gezin.

Vlak voor het ter perse gaan van dit tijdschrift bereikte ons het droevige bericht dat de heer Anton van de Wetering is overleden.

                    overlijden Anton van de Wetering

Anton heeft zich in het verleden als auteur van diverse artikelen voor Fragmenten zeer verdienstelijk gemaakt. Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte in deze dagen van groot verdriet

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten.

Online aanmeldformulier

Fragmenten juni 2021! Binnenkort hele verhaal verdwenen Gedenkplaat op deze website....

Zo vlak voor de zomer is de nieuwe Fragmenten uitgekomen. Lekker leesvoer dus. Zoek mee naar de verdwenen plaquette! Tips meer dan welkom via info@historischeverenigingwesterbork.nl

Fragmenten voorplaat juni 2021

Ook benieuwd naar het hele verhaal van de verdwenen Gedenkplaat en racer Willem van Dalen? Door lid te worden, à 21 euro per jaar, krijgt ook u viermaal per jaar onze Fragmenten. Op ons Fotoalbum staan meer historische foto’s van de dorpen. Even naar de website dus en geef u op: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden
 
Kijk meer foto’s bij:
     
      

Nieuwe Fragmenten komt eraan!

Van de redactie, juni 2021. Blad verschijnt binnenkort.  

       Ben Boers, kernredactie Fragmenten

Nog steeds leven we onder het juk van Corona, want ondanks diverse ‘versoepelingen’ - nu gelukkig mogelijk dankzij het groeiend aantal vaccinaties – is een aantal beperkende maatregelen altijd nog van kracht. Er is nu wel degelijk sprake van ‘licht aan het einde van de tunnel” en het ‘normale’ leven begint zich wat nadrukkelijker te manifesteren. Laten we hopen dat deze gevaarlijke infectiebron nu vooral ook mondiaal effectief bestreden kan worden.


Het eerste artikel van dit juni-nummer brengt ons terug naar de hongerwinter van 1944-1945. Dat de inwoners van de provincie Drenthe in die moeilijke periode vele honderden kinderen uit Den Haag en Omstreken liefdevol in hun gezinnen opnamen en verzorgden, is een feit van historische betekenis. Alleen al in die kleine gemeente Westerbork werden toen maar liefst 277 ‘Haagsche bleekneusjes’ gehuisvest en maandenlang voortreffelijk verzorgd door hun Drentse pleegouders.

    Gedenkteken-FragmentenKrantenbericht uit 1946

De ouders in Den Haag hebben daarvoor direct na de oorlog hun dankbaarheid getoond en schonken in 1946 aan de provincie Drenthe een fraaie bronzen plaquette met inscriptie, die op verzoek van de provincie een passende plek kreeg in de gemeente Westerbork, nu dus de gemeente Midden-Drenthe.

voorbeeldDe nu spoorloos verdwenen gedenkplaat

Door verregaande onachtzaamheid is deze plaquette inmiddels voor de tweede maal zoekgeraakt. Hoe kan dit? Ons bestuurslid, Anthon van der Neut, schrijft hierover in deze editie een oprecht kritisch en indringend verhaal. Hij doet een oproep aan iedereen om waar mogelijk te helpen deze plaquette op te sporen. Hoewel een artikel met een dergelijke strekking in de regel geen deel uitmaakt van de inhoud van ons tijdschrift, is de kernredactie unaniem van mening dat het uiterst zinvol is hiervoor dit keer een duidelijke plaats in te ruimen.

Na de gebruikelijke rubriek ‘Allemaal op de foto’ is ‘75 jaar geleden’ weer bijzonder interessant. Een fraai afwisselend beeld van historische feiten en gebeurtenissen uit de kranten van 1946 passeert de revue met onder andere ‘Wie moet de nieuwe minister-president van Nederland worden’? En wat was de strafeis in de zaak tegen een ex-burgemeester van Westerbork?

    Ex-burgemeester Fragmenten Krantenbericht uit 1946

Maar ook dus het krantenbericht over het bovengenoemde bronzen gedenkteken dat toevertrouwd werd aan de zorgen van de gemeente Westerbork!

Verder uitgebreid aandacht voor de bekende Westerborker rallycoureur Willem van Dalen. Annelies Kok schetst Van Dalen als een bevlogen man, voor wie de ‘autosport bepalend is voor een groot deel van zijn leven.’ Reeds op zeer jeugdige leeftijd verliet hij de L.T.S. in Beilen en trad in dienst bij de bekende Westerborker Fokko Buitenkamp. Dit werd het begin van zijn loopbaan als allround-monteur.

     Foto Willem van Dalen pasfotoPasfoto van Willem van Dalen. Dit was zijn eerste startbewijs voor Autocross DASO,(DrentseAutoSportOrganisatie).

Willems verhaal is dat van iemand die uit zijn racecarrière heeft weten te halen wat er in zat, en die later een ‘gewone automonteur’ werd en zich uiteindelijk in de autorallysport kon meten met de ‘grote mannen’, de fabriekscoureurs.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten.

Online aanmeldformulier

Naar home van Historische Vereniging Gemeente Westerbork

Nieuwe Fragmenten is nu uit!

(Attentie: bezorging van het blad rond dinsdag 30 maart)

Vlak voor de paasdagen in het bijzondere jaar 2021, valt toch weer een nieuwe uitgave van Fragmenten van onze Historische Vereniging Westerbork op de deurmat. Lekker leesvoer dus...

Fragmenten 2021-1

 

Vraag stellen of lid worden?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag
Ons laatste nieuws
Nieuwsbrief Drents Archief, 24 mei 2023

        Turfstekers, een pastoor en een bakker. Allemaal beroepen die al meer dan honderd....

> lees verder
Schrijfster Annelies Kok, ook redacteur van Fragmenten, deed groot onderzoek naar Militair Kamp Westerbork

Dat Kamp Westerbork in de Tweede Wereldoorlog een duistere rol speelde is bekend, ook later als NSB-kamp. Zelfs het Woonoord Schattenberg, 1950 tot 1971, voor Indische Nederlanders en Molukkers, kent men wel. Heel weinig mensen weten echter dat in....

> lees verder
naar boven