mobiel menu openen

Fragmenten

Vier keer per jaar brengt de Historische Vereniging Gemeente Westerbork het tijdschrift ’Fragmenten’ uit. De kernredactie komt graag in contact met mensen die verhalen willen schrijven voor het tijdschrift. Daarvoor kan contact worden opgenomen met voorzitter Ben Boers van de kernredactie.

                     Redactieadres:
                     Smalbroeksweg 12
                     9442 PD Elp
                     tel. 0593-346341
                     email: benboers@hetnet.nl

Reeds verschenen nummers voor leden: 3,50 euro. Losse verkoop bij BRUNA Westerbork 6 euro per nummer.

      voorbeeldRedactieoverleg Fragmenten: Jan Visscher (links), Ben Boers, Annelies Kok

                     voorbeeld

Van de redactie, oktober 2020. Blad verschijnt half oktober.

               Ben Boers

Op het moment dat deze letters aan het papier worden toevertrouwd, wordt de samenleving nog steeds zwaar gehinderd door het onberekenbare en verraderlijke coronavirus, dat zich wereldwijd over onze aardbol heeft verspreid. Toch heeft de kernredactie haar werkzaamheden hervat, uiteraard met inachtneming van de vigerende coronamaatregelen. Hoewel de communicatie naar onze auteurs nog niet helemaal vloeiend verloopt, treft u hierbij ons vertrouwde tijdschrift `Fragmenten`weer aan.

Henk ten Have zet, in zijn eerste artikel voor ons tijdschrift, de schijnwerper op het vijftigjarig bestaan van de volleybalvereniging `Quinto`uit Westerbork.

                      Henk ten Have

“Quinto"is een actieve sportvereniging, die in het verleden veel naam heeft gemaakt met de organisatie van het “Borker Buurten Toernooi,” destijds een idee van gymnastiekleraar Wim Bruins. Jammer dat dit sportieve evenement sinds 2016 van de agenda verdwenen is. Gelet op het belang  van  zo’n toernooi voor de sociale samenhang in de buurten, zou een "revival" misschien te overwegen zijn.

                   Vijfenzeventig jaar geleden bevond ons land zich nog steeds in het bevrijdingsjaar 1945. Dat bevrijdingsjaar staat ook dit keer centraal in onze vaste rubriek “100 jaar geleden,” die andermaal om die reden als titel “75 jaar geleden” meekrijgt. Eindredacteur Jan Visscher verzorgt deze rubriek, die bij de lezers zeer in de smaak valt.

                   Jan Visscher

`Allemaal op de foto` betekent voor velen ongetwijfeld weer een ontmoeting met oude bekenden en zal sluimerende herinneringen zeker verhelderen.

 

 “Museumboerderij “De Ar" zou er nooit geweest zijn als de verzamelwoede en de inspanningen van Bert Klomp en de nuchtere en zakelijke kijk van Gerda Hoogeweg niet samengekomen waren," dat stelt Annelies Kok in haar artikel: "Vijftig jaar museumboerderij "De Ar"."  

                     Annelies Kok

Bert Klomp en Gerda Hoogeweg kwamen met hun kinderen, Mirjam en Jan vijftig jaar geleden naar Westerbork. Gerda noemde dit een ”emigratie in eigen land". Hier in Bork legden zij de basis voor het fraaie en bijzondere horecabedrijf aan de Hoofdstraat in Westerbork, waar hun liefde voor antiek nog altijd voelbaar en zichtbaar is.

      Henk en Mirjam  Schokker, huidige eigenaren "De Ar".      

Dat dit alles niet zo eenvoudig was, wordt uit het verhaal van Annelies volstrekt duidelijk. Voor onze historische vereniging was Klomp overigens eveneens van betekenis, omdat hij een belangrijk aandeel had in de totstandkoming van de “Historische Vereniging Gemeente Westerbork”.         

Ten slotte

De kernredactie is op zoek naar foto´s die in de loop der jaren gemaakt zijn van het schatten van paarden, pony´s en/of veulens door de schatters van het inmiddels opgeheven “Paardenfonds Elp-Zuidveld”. Wie kan ons helpen? Tel. 0593-346341

Ook voor de rubriek “Allemaal op de foto" doen we hierbij een dringende oproep voor nieuwe foto’s, (niet alleen groepsfoto’s). Graag met volledige vermelding van namen. Men kan contact opnemen met mevrouw Johanna Wassen-Nijlunsing, Van Weezelplein 2, 9431 AG Westerbork, 0593-332182.

Is Fragmenten na half oktober nog niet bij u in de bus gevallen? Misschien geen lid? Dat kan snel veranderen als u contact opneemt met: h.nyhoff@hccnet.nl of een van onze andere bestuursleden.

Informatie aangaande de redactie, lidmaatschap, dan wel losse verkoop van Fragmenten, vindt u onder het kopje ’Over ons’. 

Kijk voor informatie op https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/over-ons

          voorbeeld

Nieuwe Fragmenten in de maak

De makers van het kwartaalblad Fragmenten van onze Historische Vereniging Westerbork zijn weer volop aan het werk. In deze vakantietijd is de kernredactie nieuwe verhalen aan het voorbereiden. Dat betekent bijzondere historische feiten uit Westerbork en omgeving onderzoeken, schrijvers aansturen en mooie foto’s selecteren.

Overleg kernredactie Fragmenten in corona-opstelling bijeen, met Jan Visscher (links), Annelies Kok en Ben Boers. 

Voorzitter Ben Boers is uitermate verheugd om weer gezamenlijk een de slag te zijn. Voor het eerst verscheen er vanwege corona geen Fragmenten. "Het kon niet anders maar dat was een enorme domper. Gelukkig verschijnt in september/oktober weer een nummer om naar uit te kijken," verzekert Boers. "Vergelijkbaar met het ’bevrijdingsnummer’, dat enorm is gewaardeerd."

Bevrijdingsnummer:  

Bestuursvoorzitter Albert Kuper van onze vereniging is "geweldig blij" dat de redactie weer aan de slag is. De leden hebben veel begrip getoond voor het niet verschijnen van Fragmenten. "We hebben geen wanklank gehoord, maar vanaf heden is het weer ’volle kracht vooruit’."

Binnenkort meer nieuws over het september/oktobernummer van Fragmenten.

                 voorbeeld

   Voorzitter Albert Kuper

Geachte leden,

We zitten in een bijzondere tijd. Alles om ons heen ligt bijna stil. We zitten in een tijd waar wij geen grip op hebben. Zolang onze vereniging bestaat hebben wij, als bestuur en mede op verzoek van de kernredactie en redactieleden, een bijzonder besluit moeten nemen.

In het tweede kwartaal zal er geen Fragmenten uitkomen. Dit is en weloverwogen besluit. De oorzaak is de coronacrisis. De redacteuren en de kernredactie moeten bij veel verschillende personen langs om verhalen op papier te zetten. Deze verhalen worden uitgewerkt. Daarna gaan ze ter correctie nogmaals bij die personen langs of het verhaal klopt. Ook moeten er foto’s bij het verhaal komen. Die moeten worden uitgezocht en ook ter goedkeuring aan de verhalenverteller worden voorgelegd.

     

We hebben allemaal de opdracht van de minister-president gekregen om zo veel mogelijk thuis te blijven. Er mag geen samenscholing plaatsvinden en daardoor is het onmogelijk voor ons om de Fragmenten voor het tweede kwartaal  uit te laten komen.

Wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip hebt en dat u ons besluit kunt en wilt respecteren. Wij kunnen niet vooruit zien, maar wij mogen toch hopen dat het derde kwartaal de Fragmenten wel weer kan verschijnen.                        

Op dit moment kunnen wij helaas niet anders. Onze gezondheid gaat boven alles. Dat geldt voor iedereen, voor u als lid van onze vereniging,  voor de leden van de kernredactie , de redactieleden en het bestuur.

Wij wensen u en alle mensen om u heen een goede gezondheid toe.

Namens het bestuur,

Albert Kuper, voorzitter

Harriet Tijmes, secretaris.

https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws

                 voorbeeld

Met deze extra dikke aflevering veel aandacht voor de vijfenzeventigjarige herdenking van de bevrijding van Westerbork. Daarvan zijn de festiviteiten door de coronacrisis overigens uitgesteld tot eind mei.Van Oud-Westerborker Frits Pronk het verhaal ’Herinneringen aan de bevrijding van Westerbork’. Het gaat vooral over twee Franse parachutisten luitenant Lorang en korporaal Jean Cognet, van wie de laatste tijdens de gevechten in Westerbork is gesneuveld. Over hem ook een geschreven portret.

De rubriek ’100 jaar geleden’ is veranderd in ’75 jaar geleden’ en is verdubbeld.

Allemaal op de foto: Franse para’s met hun echtgenotes tijdens een reünie in Westerbork in 1995. 2e van rechts achtersterij mevrouw Finy Stulemeijer, de echtgenote van de fotograaf, Hein Stulemeijer.

In ’Ooggetuige van de bevrijding’ beschijft mevrouw Janna van der Horst-Scheffer, voormalig kleuterleidster ’Juf Janna’, het oorlogsgeweld.

Maartje van Kesteren won de verhalenwedstrijd van het Huus van de Taol. Zij is leerlinge van de G.A. de Ridder in Beilen. Haar ’vrijheidsverhaal’ heet ’De vrijheid van Chloë’.Maartje van Kesteren won de verhalenwedstrijd van het Huus van de Taol. Foto: Marcel Jurian de Jong. Bron en lees meer:    https://www.dvhn.nl/drenthe/Meertmaond-Streektaolmaond-l%C3%B6sdaon-op-school-in-Beilen-25404655.html

De rubriek ’Vroeger en Nu’  brengt de lezer bij hotel Slomp, nu hotel Abdij de Westerburcht. In 1944 werd hotel Slomp door de Duitsers gevorderd en als hoofdkwartier van generaal Karl Böttger gebruikt.

Dit bevrijdingsnummer van Fragmenten wordt afgesloten met een zeer gedetailleerde beschrijving van de bevrijding van het kamp Westerbork, door de conservator van het Herinneringscentrum Guido Abuys. ’De Tommy’s zijn er...De ramen en deuren vlogen open en iedereen begaf zich al juichend naar de kampboerderij.’

         

Is Fragmenten niet bij u in de bus gevallen? Misschien geen lid? Dat kan snel veranderen als u contact opneemt met: h.nyhoff@hccnet.nl of een van onze andere bestuursleden.

Informatie aangaande de redactie, lidmaatschap, dan wel losse verkoop van Fragmenten, vindt u onder het kopje ’Over ons’. 

Kijk voor informatie op https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/over-ons

 

                 voorbeeld

In deze laatste Fragmenten van 2019 een verhaal over de woelige ambtsperiode van burgemeenter Sylvius. Westerbork was in 1913 landelijk nieuws. Er was zoveel ruzie in de gemeenteraad dat het afscheid van de burgemeester werd boycot.  

Ook een gesprek met de bekende Westerborker huisschilder Gerard Reinink, die smakelijk over zijn bijzondere aanpak vertelt.

Verder de vaste rubrieken ’100 jaar geleden, ’Allemaal op de foto’, ’Vroeger en Nu’, en een nieuwjaarswens van de kernredactie.

                voorbeeld

Is Fragmenten niet bij u in de bus gevallen? Misschien geen lid? Dat kan snel veranderen als u contact opneemt met: h.nyhoff@hccnet.nl of een van onze andere bestuursleden.

Informatie aangaande de redactie, lidmaatschap, dan wel losse verkoop van Fragmenten, vindt u onder het kopje ’Over ons’. 

Kijk voor informatie op https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/over-ons

    

(Kleurenfoto’s website-header: Tom van der Neut) 

Vraag stellen of lid worden?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag
Ons laatste nieuws
Hoe de Toegoenezen in Westerbork terechtkwamen

Eddy Pendjol (Hollandia, Nieuw-Guinea, 1953) zet zich in voor het behoud van de Toegoeneze geschiedenis. Bij Freekje en Marinus Jansen, Westeinde 27 Westerbork. Eddy Pendjol staat links (Rechten: Collectie familie Pendjol) Voor....

> lees verder
Vier schilderijen in bruikleen Museumboerderij De Ar

Museumboerderij De Ar, de plek waar de schilderijen hangen.   De gemeente Midden-Drenthe heeft officieel vier schilderijen in bruikleen gegeven aan Museumboerderij De Ar in Westerbork. Het gaat om schilderijen van Jan van Ravenswaaij en Reinhart....

> lees verder
naar boven