mobiel menu openen

Fragmenten

Vier keer per jaar brengt de Historische Vereniging Gemeente Westerbork het tijdschrift ’Fragmenten’ uit. De kernredactie komt graag in contact met mensen die verhalen willen schrijven voor het tijdschrift. Daarvoor kan contact worden opgenomen met voorzitter Ben Boers van de kernredactie.

                     Redactieadres:
                     Smalbroeksweg 12
                     9442 PD Elp
                     tel. 0593-346341
                     email: benboers@hetnet.nl

Reeds verschenen nummers voor leden: 3,50 euro. Losse verkoop bij Borker Boekwinkel (voorheen BRUNA Westerbork) 6 euro per nummer.

      voorbeeldRedactieoverleg Fragmenten: Jan Visscher (links), Ben Boers, Annelies Kok

Veel leesplezier in goede gezondheid. Lid worden? Aanmelden: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden 

Naar home van Historische Vereniging Gemeente Westerbork

Het oktobernummer van Fragmenten van onze Historische Vereniging Westerbork is uit. De kernredactie heeft er opnieuw iets moois van gemaakt. Lekker afwisselend leesvoer dus...

Fragmenten oktober 2021

Het hele verhaal lezen? Door lid te worden, à 21 euro per jaar, krijgt ook u viermaal per jaar onze Fragmenten. Even naar de website dus en geef u op: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden

       

Fragmenten oktober komt eraan!

Van de redactie, oktober 2021. Blad verschijnt binnenkort.  

       Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Nog altijd is het coronavirus onder ons, maar toch keren we nu langzamerhand weer terug in de richting van het ‘normale leven’. Aan het eind van september namen we zelfs afstand van de door velen verfoeide ‘anderhalvemetersamenleving’, al wees onze demissionaire minister-president er terecht op dat we elkaar ook na september vooral voldoende ruimte moeten blijven geven. Het bange vermoeden bestaat immers nog steeds dat het virus in het najaar wellicht weer zal toeslaan. Misschien toch wel raadzaam om die ruimte tot elkaar voorlopig nog maar zoveel mogelijk te blijven respecteren.

Ons oktobernummer opent met een artikel waarin Annelies Kok de laatste vijf en een half jaar van het bestaan van het complex De Pieterberg in Westerbork beschrijft. In deze periode tussen 1989 en 1995 werden in de houten barakken asielzoekers gehuisvest.

Sinterklaas op De PieterbergHartverwarmende activiteiten op De Pieterberg.

Het is hartverwarmend in dit artikel te lezen hoe belangrijk de Westerborker vrijwilligers in die tijd voor de opvang, begeleiding en verzorging van deze tijdelijke bewoners van De Pieterberg geweest zijn. Al heel snel werd begonnen met het geven van Nederlandse les, er werden kindermiddagen georganiseerd met leuke activiteiten en onder andere werd er ook aandacht besteed aan de jaarlijkse vieringen van Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. De vrijwilligers die aan dit verhaal hun medewerking verleenden, prijzen ook nu nog de grote saamhorigheid van hun groep en de inzet van iedereen.

In de rubriek ‘Allemaal op de foto’ onder andere een zeer oude foto uit 1931 van de Westerborker Niklaas Maris, geboren in 1889. Op de achtergrond is bovendien de molen aan het Westeinde nog enigszins zichtbaar.

Het prachtige pand van Eelke Meijboom en Bernadette Broeze in Zwiggelte straalt een schril contrast uit ten opzichte van de oude boerderij op die plek. Daarom was dit ook een zeer geschikt onderwerp voor onze rubriek ‘Vroeger en Nu’. Het oude keuterboerderijtje van Egbert Smeenge had zeker zijn charme, maar de nieuwe woning is nu een sieraad voor de omgeving.

In ‘75 jaar geleden’ wordt onder meer duidelijk dat de scheerzeep in die tijd ook ‘op de bon’ was: 

             Scheerzeep op de bon

Een vroedvrouw in dienst van de gemeente Westerbork kon een jaarwedde ontvangen van f.750, - plus 15% en 5% tijdelijke toelagen.

Onze redacteur Jan Visscher klom weer eens in de pen en schreef een verhaal over de indrukwekkende sportloopbaan van Johnny Sok. Deze, in 1949 in Westerbork geboren en op jonge leeftijd naar Nieuw-Balinge verhuisde, jongeman, bleek al spoedig veel aanleg te hebben voor de beoefening van diverse sporten.

         Sok Wintertriathlon Assen Allround-sportman Johnny Sok uit Nieuw-Balinge op het ijs tijdens een wintertriathlon.

Hij was een zeer goed schaatser, een door vele clubs begeerde voetballer, maar ook een uitstekend tennisser en enthousiast deelnemer aan vele minitriathlons. Ook nu nog schaatst, fietst en tennist hij, maar zoals Jan Visscher stelt: als een ‘gepensioneerde’ op een lager pitje. Een leven gewijd aan de sport en dat kon niet zonder de steun van zijn gezin.

Vlak voor het ter perse gaan van dit tijdschrift bereikte ons het droevige bericht dat de heer Anton van de Wetering is overleden.

                    overlijden Anton van de Wetering

Anton heeft zich in het verleden als auteur van diverse artikelen voor Fragmenten zeer verdienstelijk gemaakt. Wij wensen zijn echtgenote en familie veel sterkte in deze dagen van groot verdriet

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten.

Online aanmeldformulier

Fragmenten juni 2021! Binnenkort hele verhaal verdwenen Gedenkplaat op deze website....

Zo vlak voor de zomer is de nieuwe Fragmenten uitgekomen. Lekker leesvoer dus. Zoek mee naar de verdwenen plaquette! Tips meer dan welkom via info@historischeverenigingwesterbork.nl

Fragmenten voorplaat juni 2021

Ook benieuwd naar het hele verhaal van de verdwenen Gedenkplaat en racer Willem van Dalen? Door lid te worden, à 21 euro per jaar, krijgt ook u viermaal per jaar onze Fragmenten. Op ons Fotoalbum staan meer historische foto’s van de dorpen. Even naar de website dus en geef u op: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden
 
Kijk meer foto’s bij:
     
      

Nieuwe Fragmenten komt eraan!

Van de redactie, juni 2021. Blad verschijnt binnenkort.  

       Ben Boers, kernredactie Fragmenten

Nog steeds leven we onder het juk van Corona, want ondanks diverse ‘versoepelingen’ - nu gelukkig mogelijk dankzij het groeiend aantal vaccinaties – is een aantal beperkende maatregelen altijd nog van kracht. Er is nu wel degelijk sprake van ‘licht aan het einde van de tunnel” en het ‘normale’ leven begint zich wat nadrukkelijker te manifesteren. Laten we hopen dat deze gevaarlijke infectiebron nu vooral ook mondiaal effectief bestreden kan worden.


Het eerste artikel van dit juni-nummer brengt ons terug naar de hongerwinter van 1944-1945. Dat de inwoners van de provincie Drenthe in die moeilijke periode vele honderden kinderen uit Den Haag en Omstreken liefdevol in hun gezinnen opnamen en verzorgden, is een feit van historische betekenis. Alleen al in die kleine gemeente Westerbork werden toen maar liefst 277 ‘Haagsche bleekneusjes’ gehuisvest en maandenlang voortreffelijk verzorgd door hun Drentse pleegouders.

    Gedenkteken-FragmentenKrantenbericht uit 1946

De ouders in Den Haag hebben daarvoor direct na de oorlog hun dankbaarheid getoond en schonken in 1946 aan de provincie Drenthe een fraaie bronzen plaquette met inscriptie, die op verzoek van de provincie een passende plek kreeg in de gemeente Westerbork, nu dus de gemeente Midden-Drenthe.

voorbeeldDe nu spoorloos verdwenen gedenkplaat

Door verregaande onachtzaamheid is deze plaquette inmiddels voor de tweede maal zoekgeraakt. Hoe kan dit? Ons bestuurslid, Anthon van der Neut, schrijft hierover in deze editie een oprecht kritisch en indringend verhaal. Hij doet een oproep aan iedereen om waar mogelijk te helpen deze plaquette op te sporen. Hoewel een artikel met een dergelijke strekking in de regel geen deel uitmaakt van de inhoud van ons tijdschrift, is de kernredactie unaniem van mening dat het uiterst zinvol is hiervoor dit keer een duidelijke plaats in te ruimen.

Na de gebruikelijke rubriek ‘Allemaal op de foto’ is ‘75 jaar geleden’ weer bijzonder interessant. Een fraai afwisselend beeld van historische feiten en gebeurtenissen uit de kranten van 1946 passeert de revue met onder andere ‘Wie moet de nieuwe minister-president van Nederland worden’? En wat was de strafeis in de zaak tegen een ex-burgemeester van Westerbork?

    Ex-burgemeester Fragmenten Krantenbericht uit 1946

Maar ook dus het krantenbericht over het bovengenoemde bronzen gedenkteken dat toevertrouwd werd aan de zorgen van de gemeente Westerbork!

Verder uitgebreid aandacht voor de bekende Westerborker rallycoureur Willem van Dalen. Annelies Kok schetst Van Dalen als een bevlogen man, voor wie de ‘autosport bepalend is voor een groot deel van zijn leven.’ Reeds op zeer jeugdige leeftijd verliet hij de L.T.S. in Beilen en trad in dienst bij de bekende Westerborker Fokko Buitenkamp. Dit werd het begin van zijn loopbaan als allround-monteur.

     Foto Willem van Dalen pasfotoPasfoto van Willem van Dalen. Dit was zijn eerste startbewijs voor Autocross DASO,(DrentseAutoSportOrganisatie).

Willems verhaal is dat van iemand die uit zijn racecarrière heeft weten te halen wat er in zat, en die later een ‘gewone automonteur’ werd en zich uiteindelijk in de autorallysport kon meten met de ‘grote mannen’, de fabriekscoureurs.

Het hele verhaal lezen? Word lid. Voor maar 21,00 euro per jaar. Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten en bijzondere bijeenkomsten.

Online aanmeldformulier

Naar home van Historische Vereniging Gemeente Westerbork

Nieuwe Fragmenten is nu uit!

(Attentie: bezorging van het blad rond dinsdag 30 maart)

Vlak voor de paasdagen in het bijzondere jaar 2021, valt toch weer een nieuwe uitgave van Fragmenten van onze Historische Vereniging Westerbork op de deurmat. Lekker leesvoer dus...

Fragmenten 2021-1

Bij u niet het geval? Door lid te worden, à 21 euro per jaar, krijgt ook u viermaal per jaar onze Fragmenten. Geniet u ook zo van het plaatjesboek van Westerbork? Op ons Fotoalbum staan meer historische foto’s van de dorpen. Even naar de website dus en geef u op: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden
 
Kijk meer foto’s bij:

     

Naar home van Historische Vereniging Gemeente Westerbork

Van de redactie, maart 2021. Blad verschijnt half maart.  

       Ben Boers, kernredactie Fragmenten

De coronacrisis houdt de wereld nog steeds in haar greep. Hoewel de vaccinatiemogelijkheden zich gelukkig uitbreiden, is het spreekwoordelijke licht aan het eind van de tunnel, op het moment dat wij deze regels aan het papier toevertrouwen, nog maar nauwelijks zichtbaar geworden. Nog altijd leven we met veel beperkende maatregelen, ja zelfs met een avondklok en natuurlijk nog altijd op anderhalve meter van elkaar. Laten we hopen dat aan de heerschappij van dit “pandemiemonster” dat aan de wereld zoveel verdriet en maatschappelijke onrust heeft gebracht, nu snel een einde mag komen. Gelet op deze omstandigheden geeft het toch voldoening dat de kernredactie er andermaal in geslaagd is ons tijdschrift uit te brengen.

Deze maarteditie begint met een artikel  van Gerrit van Arragon over de Duitse generaal–majoor Karl Böttger.

         Gerrit van Arragon Gerrit van Arragon

In 1945 raakte de generaal bij de gevechten in Westerbork zwaar gewond. Lange tijd ging men er van uit dat hij bij die gevechten gesneuveld was, maar veel later werd duidelijk dat Böttger de aanslag op zijn commandopost overleefd had. De auteur probeert antwoord te geven op de vragen:`wie was deze Karl Böttger en waarom was hij in april 1945 in Westerbork.`

Na de rubrieken “75 jaar geleden" en “Allemaal op de foto,” dit keer weer aandacht voor “Uit het archief.” De Raad van de gemeente Westerbork stelde op 26 januari 1920 een verordening op die verbood dat geiten deel zouden uitmaken van de schaapskudden, die zich over der gemeentelijke wegen mochten voortbewegen...

           Fragmenten geiten

De provincie tekende bezwaar aan, want de gemeente moest maar eens duidelijk maken waarom zo’n verbod nodig was. Ook in die tijd werden de lokale politieke agenda’s dus al met zeer zwaarwichtige punten gevuld.

In “Vroeger en Nu” dit keer een beeld van een markant plekje in Elp, dat in de loop der jaren een ware metamorfose heeft ondergaan. Hoe ziet die plek er nu uit?...

      Fragmenten Elp schoon

De bekende Drentse schrijver Janny Kok-Wolbers, geboren en getogen in Elp, verraste ons met een gedicht getiteld:"Undertied veur elk historie,” met  warme herinneringen uit lang vervlogen tijden, want “de wereld was ienvoldig en vertrouwd.”

De actualiteit van vandaag was voor Annelies Kok aanleiding om nog eens uitvoerig  terug te blikken naar een andere pandemie, die ongeveer honderd jaar geleden de wereld bedreigde, de Spaanse griep.

      Fragmenten Spaanse Griep

Ook de provincie Drenthe werd toen zwaar getroffen en naar later bleek, was het landelijk sterftepercentage in onze provincie het hoogste van ons land. In 1920 was deze griep uitgeraasd, maar vele miljoenen mensen verloren door deze afschuwelijke ziekte hun leven.

En ten slotte

Ons vorige tijdschrift, dus van december 2020, toonde op de voorzijde een prachtige foto van een tweespan werkpaarden in actie . Wij verzuimden daarbij te vermelden dat deze foto werd overgenomen uit het boek “De Broekstreek,” over het leven en werken in de 20ste eeuw in kleine Drentse dorpen.

      Fragmenten Mantinge

Op deze foto is Geert Bonnen uit Mantinge bezig de stoppel onder te ploegen om knollen te kunnen zaaien. “De foto straalt veel rust uit, terwijl men het zweet van de paarden en de ploeger als het ware kan voelen. De boer moet ’s avonds na het werk een voldaan gevoel hebben gehad.”

De kernredactie hoopt dat met deze korte aanvulling het verzuim voldoende gecorrigeerd is.

Naar home van Historische Vereniging Gemeente WesterborkVlak voor de kerstdagen in het bijzondere jaar 2020, valt dan toch weer een nieuwe uitgave van Fragmenten van onze Historische Vereniging Westerbork op de deurmat. Lekker leesvoer dus...

Bij u niet het geval? Door lid te worden, à 21 euro per jaar, krijgt ook u viermaal per jaar onze Fragmenten. Geniet u ook zo van het plaatjesboek van Westerbork? Op ons Fotoalbum staan meer historische foto’s van de dorpen. Even naar de website dus en geef u op: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden
 
Kijk meer foto’s bij:

     

            Naar home van Historische Vereniging Gemeente Westerbork

Van de redactie, december 2020. Blad verschijnt half december.        

          Ben Boers, kernredactie Fragmenten.

Nog  steeds gaat de samenleving gebukt onder het afschuwelijke regiem van de coronapandemie. Hoewel de vooruitzichten  op een goed werkend vaccin nu langzamerhand gunstiger worden, kan het toch nog wel enige tijd duren alvorens er weer sprake zal zijn van een veilige leefomgeving voor iedereen. De kernredactie wenst alle lezers, die door deze pandemie getroffen zijn, dan wel familieleden of vrienden verloren hebben, van harte veel sterkte toe.

              

De kernredactie is er toch in geslaagd u het decembernummer van Fragmenten te presenteren, al gaat het natuurlijk door de coronacrisis wat moeizamer dan onder normale omstandigheden.

Maar liefst een drietal auteurs heeft zich in dit nummer gebogen over de geschiedenis van de “WereldWinkel” in Westerbork. In de ogen van velen ongetwijfeld een te korte geschiedenis, want het bestuur van deze instelling moest op 1 juli 2020, na vijfentwintig actieve jaren, de deuren van de winkel weer sluiten.

        

Jammer dat die levensvatbaarheid in Westerbork maar van betrekkelijk korte duur was, want de sympathieke doelstellingen van een wereldwinkel zouden een langer leven in onze gemeenschap stellig gerechtvaardigd hebben.

            

“Kerstmis 1948,” een gedicht van W.Vroom, geeft aan dat er ook in die naoorlogse jaren al een zekere, voor velen onverklaarbare, rivaliteit bestond tussen jongeren uit verschillende dorpen. In dit geval werd  alles gelukkig, passend in de vredige kerstsfeer, opgelost.   

      

Het “Brokstuk” met weer een gedicht van Vroom, getiteld "Het Roerloosveen" brengt de lezer naar het `Hondeveen’ in Zwiggelte. Vele Zwiggelters zullen zich nog herinneren  dat dit bosperceeltje aan de Elperstraat in hun jeugd als ´levensgevaarlijk`bekend stond en waar je dus maar beter met een wijde boog omheen kon gaan.

Na `Allemaal op de foto` weer aandacht voor `75 jaar geleden` met dit maal opvallende oude reclames en bijzondere ruiladvertenties. Deze, inmiddels zeer populaire, rubriek zal in het vervolg weer gepubliceerd worden onder de titel `100 jaar geleden.` Voor`Vroeger en nu` gaan we naar Garminge, naar een zeer markante boerderij met een heftige geschiedenis.

     Laatste schatting van het Paardenfonds Elp-Zuidveld, vlnr: Ben Boers, Jan Hiddink en Annemieke van der Neut-Hasselbach. Zij was het enige vrouwelijke bestuurslid in de geschiedenis van dit paardenfonds.

Het `Paardenfonds Elp-Zuidveld` is met ingang van 3 september 2020 definitief opgeheven, waarmee een eind kwam aan een zeer oude, door boeren opgerichte, instelling die  dateerde uit de tijd dat goede werkpaarden voor elke boer van grote betekenis waren. Over de exacte oprichtingsdatum van dit fonds zijn geen gegevens gevonden, maar de echte leeftijd  zal niet ver van een eeuw verwijderd zijn.

        

Onze traditionele nieuwjaarswens  besluit deze decembereditie van Fragmenten. Veel leesplezier in goede gezondheid.

Lid worden? https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden

  

                   voorbeeld

Daar is ons tijdschrift dan toch, ivm corona het tweede nummer van 2020. Veel leesplezier in goede gezondheid. Lid worden? https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/aanmelden

Veel foto’s in dit nummer zijn te zien onder het kopje Fotoalbum op deze site: https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/fotoalbum

Van de redactie, oktober 2020. Blad verschijnt half oktober.

               Ben Boers

Op het moment dat deze letters aan het papier worden toevertrouwd, wordt de samenleving nog steeds zwaar gehinderd door het onberekenbare en verraderlijke coronavirus, dat zich wereldwijd over onze aardbol heeft verspreid. Toch heeft de kernredactie haar werkzaamheden hervat, uiteraard met inachtneming van de vigerende coronamaatregelen. Hoewel de communicatie naar onze auteurs nog niet helemaal vloeiend verloopt, treft u hierbij ons vertrouwde tijdschrift `Fragmenten`weer aan.

Henk ten Have zet, in zijn eerste artikel voor ons tijdschrift, de schijnwerper op het vijftigjarig bestaan van de volleybalvereniging `Quinto`uit Westerbork.

                      Henk ten Have

“Quinto"is een actieve sportvereniging, die in het verleden veel naam heeft gemaakt met de organisatie van het “Borker Buurten Toernooi,” destijds een idee van gymnastiekleraar Wim Bruins. Jammer dat dit sportieve evenement sinds 2016 van de agenda verdwenen is. Gelet op het belang  van  zo’n toernooi voor de sociale samenhang in de buurten, zou een "revival" misschien te overwegen zijn.

                   Vijfenzeventig jaar geleden bevond ons land zich nog steeds in het bevrijdingsjaar 1945. Dat bevrijdingsjaar staat ook dit keer centraal in onze vaste rubriek “100 jaar geleden,” die andermaal om die reden als titel “75 jaar geleden” meekrijgt. Eindredacteur Jan Visscher verzorgt deze rubriek, die bij de lezers zeer in de smaak valt.

                  Jan Visscher

In dit nummer maar liefst vier pagina’s met persberichten en advertenties uit de maanden juni, juli, augustus en september 1945. Opvallend veel verzoeken om inlichtingen over zoekgeraakte personen, een ’speelse’ oproep aan ’kerels’ om rust, orde en nieuwe welvaart in Indië te brengen, maar ook aandacht voor het overlijden van de bekende sportverslaggever Han Hollander.

            Verder een scale aan interessante berichten uit Westerbork en omgeving en uit het land. ’Allemaal op de foto` betekent voor velen ongetwijfeld weer een ontmoeting met oude bekenden en zal sluimerende herinneringen zeker verhelderen.

 “Museumboerderij “De Ar" zou er nooit geweest zijn als de verzamelwoede en de inspanningen van Bert Klomp en de nuchtere en zakelijke kijk van Gerda Hoogeweg niet samengekomen waren," dat stelt Annelies Kok in haar artikel: "Vijftig jaar museumboerderij "De Ar"."  

                     Annelies Kok

Bert Klomp en Gerda Hoogeweg kwamen met hun kinderen, Mirjam en Jan vijftig jaar geleden naar Westerbork. Gerda noemde dit een ”emigratie in eigen land". Hier in Bork legden zij de basis voor het fraaie en bijzondere horecabedrijf aan de Hoofdstraat in Westerbork, waar hun liefde voor antiek nog altijd voelbaar en zichtbaar is.

      Henk en Mirjam  Schokker, huidige eigenaren "De Ar".      

Dat dit alles niet zo eenvoudig was, wordt uit het verhaal van Annelies volstrekt duidelijk. Voor onze historische vereniging was Klomp overigens eveneens van betekenis, omdat hij een belangrijk aandeel had in de totstandkoming van de “Historische Vereniging Gemeente Westerbork”.         

Ten slotte

De kernredactie is op zoek naar foto´s die in de loop der jaren gemaakt zijn van het schatten van paarden, pony´s en/of veulens door de schatters van het inmiddels opgeheven “Paardenfonds Elp-Zuidveld”. Wie kan ons helpen? Tel. 0593-346341

Ook voor de rubriek “Allemaal op de foto" doen we hierbij een dringende oproep voor nieuwe foto’s, (niet alleen groepsfoto’s). Graag met volledige vermelding van namen. Men kan contact opnemen met mevrouw Johanna Wassen-Nijlunsing, Van Weezelplein 2, 9431 AG Westerbork, 0593-332182.

Is Fragmenten na half oktober nog niet bij u in de bus gevallen? Misschien geen lid? Dat kan snel veranderen als u contact opneemt met: h.nyhoff@hccnet.nl of een van onze andere bestuursleden.

Informatie aangaande de redactie, lidmaatschap, dan wel losse verkoop van Fragmenten, vindt u onder het kopje ’Over ons’. 

Kijk voor informatie op https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/over-ons

          voorbeeld

Nieuwe Fragmenten in de maak

De makers van het kwartaalblad Fragmenten van onze Historische Vereniging Westerbork zijn weer volop aan het werk. In deze vakantietijd is de kernredactie nieuwe verhalen aan het voorbereiden. Dat betekent bijzondere historische feiten uit Westerbork en omgeving onderzoeken, schrijvers aansturen en mooie foto’s selecteren.

Overleg kernredactie Fragmenten in corona-opstelling bijeen, met Jan Visscher (links), Annelies Kok en Ben Boers. 

Voorzitter Ben Boers is uitermate verheugd om weer gezamenlijk een de slag te zijn. Voor het eerst verscheen er vanwege corona geen Fragmenten. "Het kon niet anders maar dat was een enorme domper. Gelukkig verschijnt in september/oktober weer een nummer om naar uit te kijken," verzekert Boers. "Vergelijkbaar met het ’bevrijdingsnummer’, dat enorm is gewaardeerd."

Bevrijdingsnummer:  

Bestuursvoorzitter Albert Kuper van onze vereniging is "geweldig blij" dat de redactie weer aan de slag is. De leden hebben veel begrip getoond voor het niet verschijnen van Fragmenten. "We hebben geen wanklank gehoord, maar vanaf heden is het weer ’volle kracht vooruit’."

Binnenkort meer nieuws over het september/oktobernummer van Fragmenten.

                 voorbeeld

   Voorzitter Albert Kuper

Geachte leden,

We zitten in een bijzondere tijd. Alles om ons heen ligt bijna stil. We zitten in een tijd waar wij geen grip op hebben. Zolang onze vereniging bestaat hebben wij, als bestuur en mede op verzoek van de kernredactie en redactieleden, een bijzonder besluit moeten nemen.

In het tweede kwartaal zal er geen Fragmenten uitkomen. Dit is en weloverwogen besluit. De oorzaak is de coronacrisis. De redacteuren en de kernredactie moeten bij veel verschillende personen langs om verhalen op papier te zetten. Deze verhalen worden uitgewerkt. Daarna gaan ze ter correctie nogmaals bij die personen langs of het verhaal klopt. Ook moeten er foto’s bij het verhaal komen. Die moeten worden uitgezocht en ook ter goedkeuring aan de verhalenverteller worden voorgelegd.

     We hebben allemaal de opdracht van de minister-president gekregen om zo veel mogelijk thuis te blijven. Er mag geen samenscholing plaatsvinden en daardoor is het onmogelijk voor ons om de Fragmenten voor het tweede kwartaal  uit te laten komen.

Wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip hebt en dat u ons besluit kunt en wilt respecteren. Wij kunnen niet vooruit zien, maar wij mogen toch hopen dat het derde kwartaal de Fragmenten wel weer kan verschijnen.                        

Op dit moment kunnen wij helaas niet anders. Onze gezondheid gaat boven alles. Dat geldt voor iedereen, voor u als lid van onze vereniging,  voor de leden van de kernredactie , de redactieleden en het bestuur.

Wij wensen u en alle mensen om u heen een goede gezondheid toe.

Namens het bestuur,

Albert Kuper, voorzitter

Harriet Tijmes, secretaris.

https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/nieuws

                 voorbeeld

Met deze extra dikke aflevering veel aandacht voor de vijfenzeventigjarige herdenking van de bevrijding van Westerbork. Daarvan zijn de festiviteiten door de coronacrisis overigens uitgesteld tot eind mei.Van Oud-Westerborker Frits Pronk het verhaal ’Herinneringen aan de bevrijding van Westerbork’. Het gaat vooral over twee Franse parachutisten luitenant Lorang en korporaal Jean Cognet, van wie de laatste tijdens de gevechten in Westerbork is gesneuveld. Over hem ook een geschreven portret.

De rubriek ’100 jaar geleden’ is veranderd in ’75 jaar geleden’ en is verdubbeld.

Allemaal op de foto: Franse para’s met hun echtgenotes tijdens een reünie in Westerbork in 1995. 2e van rechts achtersterij mevrouw Finy Stulemeijer, de echtgenote van de fotograaf, Hein Stulemeijer.

In ’Ooggetuige van de bevrijding’ beschijft mevrouw Janna van der Horst-Scheffer, voormalig kleuterleidster ’Juf Janna’, het oorlogsgeweld.

Maartje van Kesteren won de verhalenwedstrijd van het Huus van de Taol. Zij is leerlinge van de G.A. de Ridder in Beilen. Haar ’vrijheidsverhaal’ heet ’De vrijheid van Chloë’.Maartje van Kesteren won de verhalenwedstrijd van het Huus van de Taol. Foto: Marcel Jurian de Jong. Bron en lees meer:    https://www.dvhn.nl/drenthe/Meertmaond-Streektaolmaond-l%C3%B6sdaon-op-school-in-Beilen-25404655.html

De rubriek ’Vroeger en Nu’  brengt de lezer bij hotel Slomp, nu hotel Abdij de Westerburcht. In 1944 werd hotel Slomp door de Duitsers gevorderd en als hoofdkwartier van generaal Karl Böttger gebruikt.

Dit bevrijdingsnummer van Fragmenten wordt afgesloten met een zeer gedetailleerde beschrijving van de bevrijding van het kamp Westerbork, door de conservator van het Herinneringscentrum Guido Abuys. ’De Tommy’s zijn er...De ramen en deuren vlogen open en iedereen begaf zich al juichend naar de kampboerderij.’

         

Is Fragmenten niet bij u in de bus gevallen? Misschien geen lid? Dat kan snel veranderen als u contact opneemt met: h.nyhoff@hccnet.nl of een van onze andere bestuursleden.

Informatie aangaande de redactie, lidmaatschap, dan wel losse verkoop van Fragmenten, vindt u onder het kopje ’Over ons’. 

Kijk voor informatie op https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/over-ons

 

                 voorbeeld

In deze laatste Fragmenten van 2019 een verhaal over de woelige ambtsperiode van burgemeenter Sylvius. Westerbork was in 1913 landelijk nieuws. Er was zoveel ruzie in de gemeenteraad dat het afscheid van de burgemeester werd boycot.  

Ook een gesprek met de bekende Westerborker huisschilder Gerard Reinink, die smakelijk over zijn bijzondere aanpak vertelt.

Verder de vaste rubrieken ’100 jaar geleden, ’Allemaal op de foto’, ’Vroeger en Nu’, en een nieuwjaarswens van de kernredactie.

                voorbeeld

Is Fragmenten niet bij u in de bus gevallen? Misschien geen lid? Dat kan snel veranderen als u contact opneemt met: h.nyhoff@hccnet.nl of een van onze andere bestuursleden.

Informatie aangaande de redactie, lidmaatschap, dan wel losse verkoop van Fragmenten, vindt u onder het kopje ’Over ons’. 

Kijk voor informatie op https://www.historischeverenigingwesterbork.nl/over-ons

    

(Kleurenfoto’s website-header: Tom van der Neut) 

Vraag stellen of lid worden?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag
Ons laatste nieuws
’Orvelte’ kleuren bij Drentse Landschap

Het Drentse Landschap Online lezen   |   Nieuwsbrief november 2021     26 november 2021 #1     Wijsterbroek:....

> lees verder
Nieuwe Fragmenten

Het oktobernummer van Fragmenten van onze Historische Vereniging Westerbork is uit. De kernredactie heeft er opnieuw iets moois van gemaakt. Lekker afwisselend leesvoer dus... Het hele verhaal lezen? Door lid te worden, à 21 euro per jaar, krijgt....

> lees verder
naar boven