mobiel menu openen

’Orvelte’ kleuren bij Drentse Landschap

Het Drentse Landschap Online lezen   |
  Nieuwsbrief november 2021  
 
26 november 2021 #1  
 
Wijsterbroek: gevarieerd gebied met natte plekken
Het Wijsterbroek is een van de gebieden die in de afgelopen jaren prachtig is veranderd. Het Wijsterbroek ligt in de middenloop van het beekdal van het Oude diep. De naam Wijsterbroek duidt op het vroegere voorkomen van broekbossen in dit deel van het beekdal.

Enkele jaren geleden is het ingericht als natuur- en waterbergingsgebied. Alleen in extreem natte omstandigheden zal dit gebied in gebruik zijn om tijdelijk water vast te houden en te bergen.

Waar voor de inrichting het beeld van een groene grasvlakte domineerde, ontstaat (zie foto) een gevarieerd gebied met natte plekken en soorten van nattere ruigten en broekbossen. Vanuit bestaande broekboskernen zaaien Elzen en Wilgen zich langzamerhand uit. Ook diverse vogelsoorten waaronder Grote zilverreiger en Kleine plevier hebben het gebied al ontdekt.

Toch zal het nog een aantal jaren duren voordat van een echt broekbos sprake is met bijbehorende kenmerkende plant- en diersoorten. En het Wijsterbroek zijn oorspronkelijke naam weer eer aan zal doen.
 
Het Drentse Landschap gebruikt ’nieuwe’ schilderkleuren
Om verantwoorde keuzes te maken bij restauratie en onderhoud wordt er veel historisch onderzoek verricht. Bijvoorbeeld naar het historisch kleurgebruik op boerderijen en andere historische gebouwen. Dat leidt er soms toe dat gebouwen in een andere kleurstelling worden geschilderd.

In Orvelte bijvoorbeeld zijn alle boerderijen jarenlang in dezelfde ‘Orvelte’ kleuren geschilderd. Uit historisch onderzoek is echter gebleken dat er in het verleden waarschijnlijk veelal andere kleuren zijn gebruikt. Daar wordt bij het schilderwerk tegenwoordig rekening mee gehouden.

Een ander mooi voorbeeld is Huis Overcingel in Assen. Op basis van kleurhistorisch onderzoek is een andere kleurstelling voor het huis gekozen. De entreepartij, die voorheen wit was, heeft nu bijvoorbeeld een zandsteenkleurige tint gekregen. Ook het groen op de deuren en luiken is aangepast. Op deze wijze komt de historische uitstraling van het huis beter tot zijn recht.

In zijn algemeenheid blijken boerderijen en huizen vroeger overigens kleurrijker te zijn geweest dan nu het geval is. Het tegenwoordig veel toegepaste wit met monumentengroen (bijna zwart) kwam vroeger veel minder voor dan vaak wordt gedacht. Zeker op boerderijen werd het in Drenthe niet of nauwelijks toegepast. Ook was de glansgraad van de verf vroeger anders dan tegenwoordig het geval is. Bij het schilderwerk houden we daar rekening mee.
 
Nieuwe LOFAR-gidsen opgeleid
Afgelopen zaterdag zijn zeven nieuwe gidsen geslaagd voor hun opleiding als LOFAR-gids. De uitreiking vond plaats door burgemeester Jan Seton van de gemeente Borger-Odoorn.

Het is best een uitdaging om goede rondleidingen te geven in het LOFAR-gebied. Niet alleen heb je kennis nodig over astronomie en de techniek van de LOFAR-radiotelescopen, ook moet je het nodige weten over het natuurterrein waar deze telescopen zijn geplaatst. Het is namelijk een prachtig moeras en watervogelgebied. En dit alles moet je ook nog eens begrijpelijk kunnen uitleggen aan een geïnteresseerd publiek.

De nieuwe gidsen gaan vanaf volgend jaar rondleidingen geven bij het zogenaamde LOFAR-eiland, de kern van de LOFAR-telescopen, nabij Exloo. Naast de reguliere excursies is het voor groepen ook mogelijk om excursies op verzoek te houden. Voor informatie kunt u terecht bij Het Drentse Landschap: communicatie@drentslandschap.nl.

Bij de opleiding van gidsen en het houden van rondleidingen werken drie organisaties nauw samen: Stichting LofarTafel, Astron en Het Drentse Landschap.
Bekijk een mooi filmpje over het gebied
 
 
Bedankt voor de inzet tijdens Natuurwerkdag!
Wat een geweldige opkomst en medewerking tijdens de Natuurwerkdag in het Asserbos en rond het Duurzaamheidscentrum Assen. In totaal hebben er zo’n 100 jongeren en 60 volwassenen meegeholpen met tal van werkzaamheden waaronder het planten van heel veel nieuwe jonge bomen. Alle helpers, enorm bedankt! 
 
Stichting Het Drentse Landschap
Kloosterstraat 5
9401 KD Assen
(0592) 31 35 52
info@drentslandschap.nl
www.drentslandschap.nl
Aanmelden
 
Gegevens wijzigen
Facebook Titter LinkedIn Youtube Instagram

Vraag stellen of lid worden?

Uw Naam
Uw E-mail adres
Uw Telefoonnummer
Uw vraag
Ons laatste nieuws
Nieuwe Fragmenten is uit!

De redactie van ons tijdschrift Fragmenten heeft weer een prachtig nieuw nummer samengesteld, boordevol boeiende verhalen. Bijvoorbeeld over ‘De school aan het Oranjekanaal van Orvelte’ en de ’nieuwe’ Mariekeschool die inmiddels....

> lees verder
Nieuwe Fragmenten in de maak.

De redactie van ons tijdschrift Fragmenten is durk bezig met een nieuwe editie. Hierbij veel aandacht voor Orvelte, de populaire rubrieken ‘Vroeger en Nu’, ‘Allemaal op de foto’, en ‘Brokstuk’. Daarbij interessante....

> lees verder
naar boven