Historische Vereniging Westerbork schrijft zelf geschiedenis: geen Neijaorsvesite

Voor het eerst in de dertigjarige geschiedenis ziet de Historische vereniging Westerbork af van de jaarlijkse Neijaorsvesite.

‘Het is triest maar begrijpelijk dat we dit besluit hebben moeten nemen’, aldus voorzitter Albert Kuper. ‘In deze lockdown en ook daarvoor zijn leden door corona ernstig ziek geworden of zelfs overleden.’ Het bestuur van de Historische Vereniging Westerbork besluit op een later tijdstip of er op een andere wijze een feestelijke ledenbijeenkomst wordt gehouden. Op de website www.historischeverenigingwesterbork.nl worden jaarstukken gepubliceerd en leden krijgen digitaal een financiële verantwoording. De redactie van het kwartaalblad Fragmenten hoopt rond maart met een nieuwe editie te komen. Na de zomer kunnen mogelijk weer lezingen plaatsvinden.