Historische Vereniging mist Wereldwinkel en het Paardenfonds

‘Westerborkers, en vooral de kinderen, missen een blik op de wereld door het vertrek van de plaatselijke Wereldwinkel.’ Dat stelt redacteur Ben Boers in het jongste tijdschrift Fragmenten van de Historische Vereniging Westerbork.

De plaatselijke Wereldwinkel ging na 25 jaar ter ziele. Boers noemt dat spijtig: ‘Jammer dat die levensvatbaarheid in Westerbork maar van betrekkelijk korte duur was, want de sympathieke doelstellingen van een Wereldwinkel zouden een langer leven in onze gemeenschap stellig gerechtvaardigd hebben.’

Boers noemt met name de jaarlijkse Boekenbeurs, de sponsorloop, en de educatie van de jeugd. ‘Op school werd door de leerkrachten over de Wereldwinkel gesproken en de kinderen maakten een etalage. Dat was heel goed voor hun wereldoriëntatie.’ De helft van de opbrengst van de Boekenbeurs ging naar goede doelen over de hele wereld. ‘Wat zou het mooi zijn als een soortgelijk initiatief in Westerbork wordt opgepakt, naar aanleiding van verhaal in Fragmenten’, zegt Boers.

Paardenfonds

In het decembernummer van Fragmenten ook het verhaal over het einde van een ander fenomeen. Het `Paardenfonds Elp-Zuidveld‘ werd met ingang van 3 september 2020 definitief opgeheven. Daarmee kwam een eind aan een zeer oude, door boeren opgerichte, instelling die dateerde uit de tijd dat goede werkpaarden voor elke boer van grote betekenis waren. Over de exacte oprichtingsdatum van dit fonds zijn geen gegevens gevonden, maar de echte leeftijd zal niet ver van een eeuw verwijderd zijn.

‘Kerstmis 1948’ is een gedicht van W. Vroom uit Zwiggelte. Het geeftaan dat er ook in die naoorlogse jaren al een zekere, voor velen onverklaarbare, rivaliteit bestond tussen jongeren uit verschillende dorpen. In dit geval werd alles gelukkig, passend in de vredige kerstsfeer, opgelost. Ook aandacht voor ‘75 jaar geleden’ met dit maal opvallende oude reclames en bijzondere ruiladvertenties. Voor `Vroeger en nu’ naar Garminge, naar een zeer markante boerderij met een heftige geschiedenis. Het tijdschrift Fragmenten verschijnt na half december.

https://dekrantvanmiddendrenthe.nl/artikel/1142417/historische-vereniging-mist-wereldwinkel-en-het-paardenfonds.html

<p>Ben Boers, Jan Hiddink en Annemieke van der Neut-Hasselbach (vanaf links) bij de laatste schatting van het Paardenfonds Elp-Zuidveld.</p>

Ben Boers, Jan Hiddink en Annemieke van der Neut-Hasselbach (vanaf links) bij de laatste schatting van het Paardenfonds Elp-Zuidveld.

Historische Vereniging mist Wereldwinkel Westerbork

 
WESTERBORK - De Historische Vereniging Westerbork wijdt in het decembernummer van haar tijdschrift ‘Fragmenten’ speciale aandacht aan de Wereldwinkel in deze plaats. Het verdwijnen van deze winkel vormt volgens de redactie een groot gemis.