Doelstelling van de vereniging

 

Het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de geschiedenis en cultuur van de dorpen en buurtschappen uit de voormalige gemeente Westerbork.

Het fungeren als ontmoetingspunt voor allen die zich betrokken voelen bij de geschiedenis en de cultuur van de dorpen en buurtschappen uit de voormalige gemeente Westerbork.

 Middelen:

Het uitgeven van het tijdschrift Fragmenten.

Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.

Het instellen van werkgroepen, die zich bezighouden met een bepaald terrein of onderwerp, verband houdend met de doelstelling van de vereniging.

Het uitgeven van boeken en andere publicaties.

Het zich inzetten voor het behoud en herstel van monumenten en andere karakteristieke waarden in de voormalige gemeente Westerbork.

De vereniging houdt elke eerste woensdag van de maand, uitgezonderd de maanden juli en augustus, spreekuur in de openbare bibliotheek in Westerbork (Erfgoedpunt) van 14.30 - 16.30 uur.

 Lidmaatschap:
 
Kosten lidmaatschap van de vereniging: 21,00 euro per jaar (bij automatische betaling, bij niet automatische betaling wordt 1,50 euro in rekening gebracht)
Het lidmaatschap loopt automatisch door, tenzij het voor 1 december schriftelijk is opgezegd.
Leden krijgen vier keer per jaar het tijdschrift Fragmenten.
 
Aanmelding, adreswijziging, opzegging, verkoop:
 
De heer P. Kort
Zandhoeklaan 22
9431 BL Westerbork
peterkort@kort.nl

Of telefonisch via de heer Albert Kuper, 0593-370 583.
 
Uiteraard kunt u hier ook het contactformulier op de website voor gebruiken.
 
 Samenstelling bestuur:
 
Dhr. A. Kuper (voorzitter), akuper@kpnmail.nl
 
Mevr. H.G. Tijmes (secretaris), harriettijmes@home.nl

Dhr. G. Spaai (penningmeester), gjspaai@home.nl

Dhr. H. Nijhoff (bezorging tijdschrift), h.nyhoff@hccnet.nl
 
Dhr. A. van der Neut (website), anthon@rtvdrenthe.nl

Dhr. P. Kort (vice-voorzitter, ledenadministratie, facebook), peterkort@kort.nl
 
Mevr. G. Hingstman-Weggemans (ledenzorg, beheer verschenen tijdschriften), hhingstman@planet.nl
 
 
 Kernredactie:

Dhr. B.J.H. Boers (voorzitter/redacteur)
 
Mevr. H.G.E. Hoejenbos-De Hoog (secretaris/eindredactie)
 
Dhr. J.P. Visscher (redacteur)
 
Redactieadres:
Smalbroeksweg 12
9442 PD Elp
tel. 0593-346341
  
Reeds verschenen nummers voor leden: 3,50 euro. Losse verkoop bij BRUNA Westerbork 6 euro per nummer.
 
 
Actueel Nieuws

Uitnodiging Ledenvergadering
Het bestuur van de Historsiche Vereniging nodigt u uit voor een ledenvergaering op Donderdag 13 april...
» lees verder

Ons Contactformulier Historische Vereniging Westerbork